Første daglige leder i UPTIME Centre of Competence

Geir Storaas (60) tiltrer stillingen som den første daglige lederen i det nystiftede UPTIME Centre of Competence i Bergensregionen.

Published: 20 February 2012

Bergensregionen er ledende innen maritim og offshore drift og vedlikehold. Denne posisjonen styrkes med etableringen av UPTIME Centre of Competence. Senteret skal legge til rette for samarbeid om forskning, teknologi- og næringsutvikling som kan stimulere og bidra til økt konkurransekraft og entreprenørskap blant næringsaktørene innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold.

- Dette er en helt ny satsing i Bergensregionen, og en satsing som har bred oppslutning fra næringsaktørene i regionen. Initiativtakerne til etableringen av senteret var Innovasjon Norge, NCE Subsea og Business Region Bergen, sier Knut Vindenes som er styreleder UPTIME Centre of Competence.

Storaas er sivilingeniør med MBA-påbygging og har solid industriell erfaring. Han har vært adm. direktør i Fabricom og i Trelleborg Viking AS og har hatt flere topplederstillinger i ABB Olje og Gass. Storaas kommer nå fra rekrutterings- og konsulentutleieselskapet Prime People HR Solutions AS.

UPTIME Centre of Competence stiftes formelt 21. februar. Geir Storaas tiltrer 27. februar.

For ytterligere informasjon ta kontakt med Styreleder Knut Vindenes på telefon 982 34 952.


UPTIME Center of Competence har vokst frem gjennom betydelig engasjement fra Business Region Bergen, NCE Subsea, Maritimt Forum, Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, HOG Energi, Christian Michelsen Research og Høgskolen i Bergen.

Industripartnere har satt seg i førersete for å realisere senteret. Hovedmålet er å utvikle kunnskap, teknologi og løsninger som kan stimulere og bidra til økt konkurransekraft og entreprenørskap blant næringsaktørene innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold.