Bli kjent med the Future of Solutions

Filmen ’The NCE Subsea Cluster’ promoterer verdens ledende klynge innen subsea olje- og gassindustri. Hensikten er å trekke nasjonale og internasjonale selskaper til klyngen.

Published: 20 January 2012

NCE Subsea har laget filmen som promoterer subseaklyngen som en attraktiv industriklynge. Vi ønsker at flere nasjonale og internasjonale selskaper skal komme til vår region for å finne nye leverandører, kunder, samarbeidspartnere og for å etablere seg her.

Tema for filmen er kompleksiteten av klyngenettverket og den viktige rollen hver enkelt bedrift spiller i utvikling av klyngen. For å synliggjøre bredden av tjenestespekteret klyngen representerer har vi brukt fire selskaper som eksempel.

Last ned filmen i dag

Filmen kan brukes i møte med nasjonale og internasjonale kunder, leverandører og samarbeidspartnere. NCE Subsea bruker filmen som supplement i møter og presentasjoner, den er selvgående på vår webside og er tekstet slik at den kan brukes i messesammenheng uten lyd.

’The NCE Subsea Cluster’ kan lastes ned i ulike formater fra vår hjemmeside. Gå til side for nedlasting av filer.

Filmen er produsert av Maritime Colours.