Møt kvalifiserte arbeidssøkere

Torsdag 2. februar samles bedrifter for å møte arbeidssøkere med ikke-etnisk norsk bakgrunn med høgere utdanning eller fagutdanning.

Published: 3 January 2012

NCE Subsea er partner og medarrangør av Bergen Næringsråds Internasjonalt karrieretorg.

Erfaringene fra fjorårets deltakelse var svært gode. Vi ønsker derfor å gi medlemsbedriftene mulighet til å stå på fellesstand, slik at vi kan fremstå som en sterk næringsklynge overfor potensielle internasjonale arbeidstakere. På denne måten får bedriftene selv mulighet å vurdere kandidatene som ønsker å komme inn i det norske arbeidsmarkedet.

Høyt kvalifiserte arbeidssøkere

Internasjonalt karrieretorg gjennomføres 2. februar som en karrieremesse der bedrifter stiller med stands. I 2011 var det vel 250 arbeidssøkere innom, herav mange med ingeniørbakgrunn. Godt og vel 130 representanter fra ulike bedrifter deltok. I tillegg til stands er det et eget veiledningspanel for arbeidssøkere, bemannet med ressurspersoner fra næringslivet.

I 2011 var det svært mange kompetente arbeidssøkere som henvendte seg til NCE Subsea, men som en nøytral nettverksorganisasjon var vi ikke i posisjon til å ansette noen. Vår rolle ble dermed å informere om subseaindustrien i regionen, samt å vise kandidatene hvilke muligheter som fantes. I år kan bedriftene ved stå på fellesstand sammen med NCE Subsea selv vurdere kandidatene og relevant kompetanse.

NCE Subsea dekker kostnader knyttet til deltagelse, og det vil derfor være gratis for bedrifter å delta sammen med oss.

Noen ledige plasser

Invitasjoner ble sendt til medlemsbedriftene før jul, men vi har fortsatt noen ledige plasser. På fellesstand kan dere ta med en roll-up, og noe informasjonsmateriell. Hver bedrift kan stille med 1-2 personer på fellesstand.

Bindende påmelding innen fredag 20. januar. Første mann til mølla-prinsippet gjelder.

Påmelding til Senior fasilitator rekruttering og kompetanse, Tone Røkenes; Tone.Rokenes@ncesubsea.no

Les mer om Internasjonalt karrieretorg