Bli med oss på studietur til Australia

Med bakgrunn i de lysende markedsutsiktene i Australia inviterer vi deg og din bedrift med på studietur til Perth. Turen arrangeres som en del av vårt besøk til Australasian Oil & Gas i februar.

Published: 21 December 2011

Du kan delta på hele eller deler av programmet under Australasian Oil & Gas.

Aktiviteter du kan delta på i Perth:

  • Market Opportunities in Australia, by INTSOK
  • How to do business in Australia, by Government of Western Australia Department of State Development
  • Visit to Australia Marine Complex (AMC) including tour and presentation
  • Visit to FMC Technologies
  • AMC Networking event with oil and gas industry representatives from the UK, Netherlands and Norway. 
  • Visit to Technip
  • Woodside: Challenges and Requirements for Subsea Systems, Products and Services
  • Båttur på Swan River - NB! egen påmelding 

På vei til Perth stopper vi en dag i Kuala Lumpur. Hvis du er interessert i å delta på programmet i Kuala Lumpur, ta kontakt med Trond Olsen, Daglig leder i NCE Subsea, trond.olsen@ncesubsea.no eller telefon 481 08 864.

Meld deg innen 10. februar

Gå til påmeldingsskjema for NCE Subsea aktiviteter under AOG.
Gå til mer informasjon og påmelding til båttur på Swan River 21. februar

Les mer om Australasian Oil & Gas 2012 (ekstern lenke).

Praktisk informasjon

NCE Subsea organiserer program, lokal transport og bevertning beskrevet i programmet. Deltakerpris per delegat er estimert til 3.000 kroner. I det inngår alle aktiviteter som er beskrevet i programmet.

Deltakelse i enkeltaktiviteter er gratis. Da må du selv sørge for transport og måltider.  

I tillegg kommer reise og opphold, som må bestilles av den enkelte deltaker. Vi har sjekket flyreiser med KLM fra Bergen via Kuala Lumpur til Perth og retur, og dette koster ca. 17.000,-.

Når det gjelder hotell, så anbefaler vi Hotel Renaissance i Kuala Lumpur hvor vi får Emersons rater, hvis vi ber om det når vi bestiller. I Perth anbefaler vi Pan Pacific Perth Hotel. Påmeldte vil også få informasjon om forhåndssøking av Visa til Australia. 

For mer informasjon ta kontakt med Petter Hovland, Senior Fasilitator Globalisering i NCE Subsea; Petter.Hovland@ncesubsea.no.

Vedlegg


Om Malaysia

I den asiatiske delen av Stillehavet er det en betydelig vekst innen subseateknologi, hovedsaklig drevet av dypvannsaktiviteter i regionen. Malaysia har som ambisjon å bli et Centre of Excellence eller en hub for regional dypvannsboring og -produksjon. Dette er et område hvor norske bedrifter med sine produkter og tjenester, basert på kompetanse og erfaring fra Nordsjøen, kan hjelpe Malaysia å nå sine mål. Ved å eteblere seg i Malaysia kan norske selskap ta del i denne veskten og få tilgang til andre land i regionen.

Om Australia

Australia vil bli et av verdens største subseamarkeder og når et investeringsnivå på 27,9 milliarder USD i 2015. Produksjonen vil vokse kraftig fra 2015 til 2020, og vil nå en produksjonsrate på 2.2 mboe/d. Mye av denne veksten er basert på LNG-prosjektene som er under planlegging og gjennomføring.