Avhengig av gode underleverandører

Ingmar Westervik, Direktør FMC Technologies Customer Support ER, er klar på at en sterk subseaklynge og gode underleverandører er sentralt for at de skal lykkes.

Published: 20 December 2011

I regi av NCE Subsea inviterte FMC Technologies til bedriftsbesøk på Ågotnes i november. Her fikk 40 deltakere fra klyngen presentert FMC Technologies store satsing innen ettermarked. De fikk også omvisning på det nye subseasenteret som skal brukes til overhaling og resertifisering av subseautstyr.

Stor vekst

Ingmar Westervik kunne vise til en sterk økning innen subsea generelt og subsea ettermarked spesielt. – Innen ettermarked har vi i dag rundt 1.100 ansatte og i Customer Support rundt 900.

Westervik sier at subseamarkedet er spådd en fortsatt årlig vekst på rundt 15 prosent. – Da vi vet at den eldste og største installerte basen er i Nordsjøbassenget rett utenfor oss er det klart at dette gir både store utfordringer og muligheter i tiden foran oss.

Ett av tiltakene for å møte veksten har vært å bygge opp en førstelinje engineeringsavdeling på 50 personer på Ågotnes. – For å imøtekomme veksten har vi kjøpt et nytt område på basen, noe som gir mulighet for videre utbygging. Per i dag har FMC Technologies 5.500 m2 lokaler på et område på 37.000 m2 på CCB.

- I dag gjør vi innkjøp for over en halv milliard kroner, hvor mesteparten blir kjøpt nasjonalt og om lag en tredel lokalt. Med dagens tall og fortsatt vekst er det klart vi er avhengig av gode underleverandører og en sterk subseaklynge i regionen for å lykkes, sier Westervik.

Nye trender

- Vi ser nå at trenden med subsea fast track-prosjekter øker i omfang. Utviklingen kommer av den aldrende infrastrukturen i Nordsjøen, hvor det er viktig å få utført prosjekter raskt slik at mindre reservoar kan produsere opp mot eksisterende infrastruktur før den blir for gammel til å kunne brukes.

- Vi ser også at undervannsprosessering er et voksende marked. For å øke utvinningsgraden og redusere kost, er nye teknologier som lett brønnintervensjon (RLWI) og Through Tubing Rotary Drilling (TTRD) blitt mer vanlig. Utviklingen mot dypere hav og lengre distanser mot anen infrastruktur gjør at subsea er eneste mulighet i stadig flere tilfeller, avslutter Westervik.

Kort om FMC Technologies

  • 11.200 ansatt
  •  Global markedsandel på 38 prosent av antall juletrær installert (XT). 60 prosent markedsandel i Norge.