450 millioner til innovasjonsprosjekter i næringslivet

Forskningsrådet lyser ut 450 millioner kroner over fire år til nye innovasjonsprosjekter gjennom programmet Brukerstyrt innovasjonsarena. Dette er den største utlysningen av denne typen noensinne. Søknadsfrist er 15. februar 2012.

Published: 12 December 2011

Programmet Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA) skal finansiere forskning og utvikling som leder til nye produkter, prosesser og tjenester innenfor eller på tvers av flere sektorer.

BIA er et av Forskningsrådets sentrale virkemiddel for å bidra til verdiskapning i næringslivet. Programmet tar sikte på å støtte gode innovasjonsprosjekter i ulike bransjer og skal bidra til økt samarbeid mellom FoU-institusjoner og bedrifter.

Bedrifter som ønsker å søke støtte kan opprette søknad allerede nå, men Forskningsrådet anbefaler å sende inn en skisse før du går løs på selve søknaden. Forskningsrådet mottar prosjektskisser fram til 5. januar 2012, og oppfordrer potensielle søkere om å fremme kortfattede prosjektskisser etter en standardisert mal.

Les mer om Brukerstyrt innovasjonsarena på; www.forskningsradet.no/bia

Forprosjekt gjennom NCE Subsea

For NCE Subsea er det en målsetting å bidra til teknologiutvikling blant medlemsbedriftene. Ett av våre virkemidler er finansiell og faglig støtte til etablering av utviklingsprosjekter.

Vi kan bidra med støtte til forprosjekt som tar sikte på å etablere samarbeid mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner, og videre tilprosessen med utarbeiding av fullstendig prosjektsøknad til andre finansieringskilder som for eksempel BIA.

Les mer om prosjektstøtte fra NCE Subsea