Uptime søker daglig leder

Uptime – Centre of Competence for Offshore and Maritime Operations and Maintenance er under etablering i Bergen. Nå søkes det etter daglig leder.

Published: 28 November 2011

Interesseorganisasjonen for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold har besluttet å etablere SENTER FOR MARITIM OG OFFSHORE DRIFT OG VEDLIKEHOLD.  Initiativet har vokst frem gjennom betydelig engasjement fra Business Region Bergen, NCE Subsea, Maritimt Forum, Innovasjon Norge, Hordaland fylkeskommune, HOG Energi, Christian Michelsen Research og Høgskolen i Bergen.

Interesseorganisasjonens styre består av representanter fra 10 av de største D&V-aktørene i Bergen (Aibel, Aker Solutions MMO, Aker Subsea, Beerenberg, Bergen Group, Odfjell Drilling, Reinertsen, Rolls-Royce Marine), samt DNV, Deloitte, CMR og HiB.

Senteret skal bli anerkjent som et ledende kompetanse- og teknologimiljø med hovedfokus på maritim og offshore drift og vedlikehold.  Senteret skal bli en foretrukket partner for industrien innen sine arbeidsfelt.

Hovedmålet for senteret er å utvikle kunnskap, teknologi og løsninger som kan stimulere og bidra til økt konkurransekraft og entreprenørskap blant næringsaktørene innenfor maritim og offshore drift og vedlikehold.

Senter for Maritim og Offshore Drift og Vedlikehold skal gjennom initiativ, tiltak og aktiviteter bidra til å styrke Bergens posisjon som ledende D&V-by og styrke grunnleggende rammebetingelser for næringen.  Dette innebærer:

 • Bransjeutvikling: utnytte synergi mellom maritim og offshore drift for felles utvikling av teknologi, kunnskap og metoder.
 • Teknologi: initiere FoU-prosjekter spesielt innen fagområder som kan bidra til lavere kostnader og befeste driftsmiljøets internasjonale posisjon.
 • Skape samarbeids- og markedsføringsforum gjennom konferanser, nettverk, kurs og etterutdanning både nasjonalt og internasjonalt.
 • Utdanning og rekruttering: økt kapasitet og tilpasset fag- og høgskoleutdanning. Omdømmebygging av drift- og vedlikeholdsrelaterte fag for unge før yrkesvalg.

Til å lede det nyetablerte senteret søkes

DAGLIG LEDER

Vi ser etter en person med operativ ledererfaring fra olje&gass eller maritim sektor, høyere relevant utdanning, merkantil erfaring og gode kommunikasjonsevner.  Den rette person har nødvendig teknisk og organisatorisk tyngde til å gjøre senteret til et handlingsutløsende instrument for utvikling av drifts- og vedlikeholdsbransjen regionalt og nasjonalt, samt befeste og videreutvikle D&V-miljøet i Bergensregionen som verdensledende innen utvalgte fagområder.

Sentrale arbeidsoppgaver:
 

 • Identifisere og initiere FoU-prosjekter, herunder kommunikasjon med næringsaktører, FoU- og undervisningsmiljøer
 • Kommunikasjon med media og bransjefora
 • Medlemsverving
 • Foredrag
 • Prosjektleder, konferanser
 • Konsulentoppdrag (bransjeundersøkelser etc.), 30% faktureringsgrad
 • Økonomi
 • Styrekommunikasjon
 • Finansiering (offentlig og privat)

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra olje&gass eller maritim sektor
 • Prosjektledererfaring, gjerne fra FoU-miljø
 • Høyere relevant utdanning
 • Merkantil erfaring og forståelse
 • Anerkjent profil innenfor sitt felt

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig og operativ
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner

For mer informasjonom denne muligheten, se www.bonesvirik.no/ Ledige Stillinger, eller kontakt våre rådgivere Atle Bønes, telefon 92889420, eller Arild Mjøs Andersen, telefon 91606509, Bønes Virik AS.

Kortfattet søknad/CV sendes siri@bonesvirik.no innen 12. desember.

Om ønskelig kan henvendelser innledningsvis behandles konfidensielt overfor oppdragsgiver.