Hvordan skal vi lykkes?

I den siste åpne strategisamlingen i NCE Subsea 2022 får du innsikt i hva andre aktører i klyngen tenker om strategiske valg for fremtiden.

Published: 18 November 2011

Tre sentrale aktører i klyngen vil si noe om sine overordnede strategier og på hvilken måte dette påvirker klyngen.

  • Ingmar Westervik, Director Customer Support ER, FMC Technologies
  • Linn Cecilie Moholt, Administrerende direktør, Karsten Moholt
  • Odd Myklebust, Prosjektdirektør, SINTEF

Med innsikt i hva andre tenker om strategiske valg kan vi fokusere på hva aktører klyngen må bidra med for at vi skal lykkes kollektivt og individuelt i klyngen.

Et eksempel er FMC Technologies som gjennomfører egne, større strategiprosesser lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ingmar Westervik, som leder FMC Technologies Customer Support på Ågotnes, er opptatt av at resultatet av disse prosessene deles med resten av subseaklyngen.

- Vi er helt avhengig av våre leverandører for å lykkes med å nå våre strategiske mål. Derfor ønsker vi å dele informasjon om våre strategier med både eksisterende og potensielle leverandører til FMC Technologies, slik at det kan hjelpe oss med å nå våre mål, sier Westervik.

Neste samling 22. november

Sted: Hotell Terminus
Tid: 22. november 2011, klokken 08.00 – 12.00

Påmelding innen mandag 21. november klokken 16.00.
Vi bestiller frokost til alle deltakere. Bruk påmeldingsskjema til å melde om du også blir til lunsj.

Gå til mer informasjon, program og påmeldingsskjema.

Samlingen er for partnere og medlemmer i NCE Subsea.

I de åpne strategisamlingene gir NCE Subsea partnere og medlemmer sine innspill til strategiprosessen, og påvirker dermed utviklingsretningen for klyngen. Vi ønsker derfor bredest mulig deltakelse i samlingen.

Kan du bidra til utvikling av klyngen og samtidig ønsker å vite hvordan gå fra plan til handling, vil både du og klyngen ha utbytte av din deltakelse.


Om NCE Subsea 2022

NCE Subsea skal være en aktiv bidragsyter til strategisk og langsiktig tenking for klyngen, partnere og medlemmer. Vi skal gjennom en omfattende strategiprosess i 2011, som gjenspeiler klyngens utviklingsretning.

Strategien skal gi innhold til fasilitatorens siste NCE-periode 2013-2016, og tiden etter dette. Vi legger opp til bred medvirkning gjennom hele strategiprosessen.

Første åpne samling i NCE Subsea 2022 ble gjennomført 22. juni, og andre samling 26. september. I begge samlingene fikk deltakerne en innføring i strategifaget, før vi arbeidet konkret med strategiplaner for klyngen i periodene 2013-2016 og 2016-2022.

Vi ønsker bredest mulig deltagelse i strategisamlingene, de er derfor lagt opp som selvstendige workshops. Det er ikke en forutsetning at du har deltatt på tidligere workshops for å kunne bidra i den videre strategiprosessen.

For spørsmål om strategiprosessen, kontakt Daglig leder Trond Olsen, Trond.Olsen@ncesubsea.no, telefon 48 10 88 64.