Kan Vestlandet posisjonere seg bedre for å erobre havrommet?

Havet rommer store muligheter for å løse globale utfordringer knyttet til mat, energi og klima. Skal dette kunne utnyttes bærekraftig trenges det også forskning. Hvordan kan et bedre samarbeid mellom norske kunnskapsmiljø og Vestlandets myndigheter og næringsliv forsterke landsdelens posisjon for å erobre havrommet?

Published: 4 November 2011

Sted: Fjell kulturhus ved Fjell Rådhus, Straume
Tid: 18.11.2011, kl 12:00 - 15:00

Det er første gang et slikt seminar holdes utenfor Oslo. I Solo er det Stortings- og regjeringspolitikere, departementer og ledere i norsk næringsliv som er målgruppen. 

Program:

  • Ordfører Eli Berland ønsker velkommen
  • Erobringen av havrommet. Vestlandets posisjon og muligheter v/Unni Steinsmo, konsernsjef SINTEF
  • Levende gullgruver på havets dyp v/Øyvind Paasche, Universitetet i Bergen og leder for Bergens marine forskningsklynge
  • Nye biomarine næringer – muligheter for Vestlandet v/Trina Galloway, forskningssjef SINTEF Fiskeri og havbruk
  • Norsk teknologi og erobring av havrommet v/Jo Stein Moen, kommunikasjonssjef MARINTEK

Møteleder: Rita Westvik

Seminaret er gratis. Påmelding: www.sintef.no/seminar eller tlf: 73 59 30 73

Last ned seminar-programmet (pdf)