Kartlegger engineeringskapasitet i klyngen

Denne høsten skal NCE Subsea kartlegge behov og tilbydere av engineering-tjenester i klyngen. Line Cecilie Lie er masterstudent i Innovasjon og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen, og gjennomfører kartleggingen for oss.

Published: 2 November 2011

Et viktig spørsmål er om det er behov for flere og/eller større uavhengige tilbydere lokalisert i regionen, og om dette er noe som kan bidra til økt innovasjon og verdiskaping i klyngen som helhet.

Med kartleggingen håper vi å få et bedre bilde av den nåværende situasjonen i klyngen, for å tilrettelegge aktiviteter som støtter opp om selskapenes behov.

Det er første gang vi tar imot en Masterstudent fra Innovasjon og entreprenørskap. Dette er ett av masterstudiene NCE Subsea har bidratt til å etablere for å sikre tilgang på kvalifisert kompetanse til klyngen.

Masterstudiet Innovasjon og entreprenørskap hadde oppstart høsten 2009. Studiet er bygget opp med internasjonal praksis i Houston og lokal praksis i Bergensregionen. Dette styrker båndet mellom studentene og subseanæringen.

Line er fra Bergen, og er inne i sitt femte studieår. Seks uker praksis i bedrift inngår som del av masterstudiet ved Høgskolen i Bergen.

Vi ønsker Line velkommen og lykke til.