Utforsk klyngeaktørenes strategi

I den tredje åpne strategisamlingen i NCE Subsea får du innsikt i hva andre aktører i klyngen tenker om strategiske valg for fremtiden.

Published: 1 November 2011

Arbeidet med strategiprosjektet NCE Subsea 2022 pågår for fullt. Nå gjør vi oss klar til tredje og siste samling - og vi ønsker bidrag fra alle aktørene i klyngen.

Bidra til utvikling av subseaklyngen

Det er gjennomført to åpne strategisamlinger, i juni og september. I disse åpne samlingene gir NCE Subsea partnere og medlemmer sine innspill til strategiprosessen, og påvirker dermed utviklingsretningen for klyngen. Vi ønsker derfor bredest mulig deltakelse i disse åpne samlingene.

I de åpne samlingene får man også innsikt i hva andre aktører tenker om strategiske valg for fremtiden.

Et eksempel er FMC Technologies som gjennomfører egne, større strategiprosesser lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ingmar Westervik, som leder FMC Technologies Customer Support på Ågotnes, er opptatt av at resultatet av disse prosessene deles med resten av subseaklyngen.

– Vi er helt avhengig av våre leverandører for å lykkes med å nå våre strategiske mål. Derfor ønsker vi å dele informasjon om våre strategier med både eksisterende og potensielle leverandører til FMC Technologies, slik at de kan hjelpe oss med å nå våre mål, sier Westervik,

Få innføring i strategiarbeid

Strategi er et av områdene mange av våre medlemmer ønsker å styrke sin kompetanse innen. Vi tilbyr derfor et innføringskurs i strategiarbeid generelt, og utvikling av strategiplaner spesielt. Målet er å gi bedriftene i klyngen best mulig verktøy for å gjennomføre egne strategiprosesser.

Kurset er delt i tre og gjennomføres i forbindelse med de åpne strategisamlingene i NCE Subsea 2022.

Bli med på neste samling 22. november

Tredje og foreløpig siste åpne strategisamling gjennomføres tirsdag 22. november. Denne samlingen gjennomføres som frokostmøte klokken 08.00 - 11.00 på Hotell Terminus Bergen sentrum.

Fokus for denne tredje samlingen er implementering av strategi. Den største utfordringen med strategiarbeid er som regel ikke det å gjennomføre analyser eller å utarbeide målformuleringer, men å omsette strategier til handling.

Mer utfyllende informasjon og agenda for NCE Subsea 2022 kommer, men meld deg gjerne på allerede nå. Gå til påmeldingsskjema for samlingen 22. november.

For mer informasjon:

Les nyhetssaken Strategiprosess sentralt i CEO Forum


Om NCE Subsea 2022

NCE Subsea skal være en aktiv bidragsyter til strategisk og langsiktig tenking for klyngen, partnere og medlemmer. Vi skal gjennom en omfattende strategiprosess i 2011, som gjenspeiler klyngens utviklingsretning.

Strategien skal gi innhold til fasilitatorens siste NCE-periode 2013-2016, og tiden etter dette. Vi legger opp til bred medvirkning gjennom hele strategiprosessen.

Første åpne samling i NCE Subsea 2022 ble gjennomført 22. juni, og andre samling 26. september. I begge samlingene fikk deltakerne en innføring i strategifaget, før vi arbeidet konkret med strategiplaner for klyngen i periodene 2013-2016 og 2016-2022.

Vi ønsker bredest mulig deltagelse i strategisamlingene, de er derfor lagt opp som selvstendige workshops. Det er ikke en forutsetning at du har deltatt på tidligere workshops for å kunne bidra i den videre strategiprosessen.

For spørsmål om strategiprosessen, kontakt Daglig leder Trond Olsen, Trond.Olsen@ncesubsea.no, telefon 48 10 88 64.