Emerson ny partner i NCE Subsea

Et av verdens ledende teknologiselskap, Emerson Process Management, har gått fra å være medlem, til å bli partner i NCE Subsea.

Published: 31 October 2011

- For vår del handler det både om et ønske om økt synlighet, men også om at vi mener at vi har noe å bidra med i NCE Subsea, sier informasjonssjef i Roxar, som er eid av Emerson Process Management, Hege Forus.

Det er første gang at et selskap har gått fra å være medlem til å bli partner i NCE Subsea. - Vi håper at dette partnerskapet ikke bare vil tjene Roxar, men også en større del av Emerson Process Management, sier Forus.

Samler regionen

Roxar er et teknologiselskap som har jobbet mot subseamarkedet i 12 år. De har tung kompetanse innen avansert 3D-modellering av reservoarer, og var ett av de første selskapene som utviklet et slikt softwareverktøy. De har også en instrumenteringsdivisjon som utvikler og leverer måleutstyr for monitorering av feltene når de er i produksjon.

- Vi er på en måte øynene og ørene nede i reservoaret og sørger for at produksjonen foregår på en mest mulig effektiv måte, sier Forus. Hun mener NCE Subsea har en helt sentral rolle i videreutviklingen av Vestlandet som subsearegion.

- I dag blir ikke Bergen og Stavanger frontet som en region, men fremstår i større grad ofte som konkurrenter. Dette er de to byene og fylkene i landet, kanskje i verden, med størst tetthet av subseabedrifter. Da er det mye mer hensiktsmessig å samle styrkene. Vi mener derfor at Vestlandet i mye større grad bør frontes som en felles region. Det er noe vi kommer til å jobbe aktivt for i NCE Subsea, sier Forus.

Senker terskelen

Hun mener en av NCE Subseas viktigste funksjoner er som et faglig forum, noe som kanskje er spesielt viktig for de mindre selskapene.

- Mange av selskapene i subseasegmentet er gründerselskaper og derfor er de naturlig nok ofte små. For disse selskapene er det utrolig nyttig å få tilgang til et slikt faglig forum hvor de kan ta opp ulike problemstillinger som de møter på. Kompetansen i nettverket er unik. Roxar var selv et gründerselskap, og vi kjenner godt mange av de utfordringene som disse selskapene møter. Vi har derfor mye å bidra med i så henseende. Ved å styrke selskapene i nettverket vil Emerson Process Management også bli en del av en sterkere enhet, sier Forus.

Faglig erfaringsoverføring er altså et viktig element, men langt fra det eneste gründerselskapene får ut av nettverket. NCE er også en arena hvor de møter potensielle kunder og samarbeidspartnere.

- Erfaringsmessig kan det være utfordrende å få kontakt med de rette kundene, men gjennom NCE Subsea blir denne terskelen senket, sier Forus.

Internasjonalisering

En viktig årsak til at Emerson Process Management har valgt å gå tyngre inn i ekspertsenteret har å gjøre med fokuset på internasjonalisering. Dette er noe NCE Subsea hever høyt og har et kontinuerlig fokus på.

- Internasjonalisering er helt sentralt for oss. Vi er et internasjonalt selskap, og 60 prosent av vår omsetning kommer fra internasjonale markeder. Vi ser at NCE Subsea har noe å bidra med overfor oss på dette området, men også at vi har gjort oss erfaringer som kan være nyttige for andre i nettverket, sier Forus.