Støtte til SIM Subsea

SIM Subsea er tildelt 50.000 kroner i støtte fra Sparebanken Vest – VNR fondet.

Published: 28 October 2011

SIM Subsea er en ny måte å løse matematikkoppgaver og skal sikre rekruttering av unge hoder til subseaindustrien.

Minsker matteskrekk gjennom dataspill

For mange elever er matematikkfaget den store skrekken og mange mister motet i tidlig alder. Ved å løse matematikkoppgaver med SIM Subsea skal elevene hjemme og på skolen bli mer motiverte og selvhjulpen i læringsprosessen. Tilbudet skal ta utgangspunkt i et besøkt til VilVite-senteret eller industrien, hvor elevene skal få en introduksjon til næringen.

Tilbudet skal videreføres til en klasseromsmodell gjennom et elektronisk læringstilbud utformet som et dataspill. Her får elevene praktisere matematikk i forskjellige vanskelighetsgrader i spennende oppdrag under vann. Dette vil gi elevene mestringsfølelse, i tillegg til en forsmak på hva subseaindustrien har å by på.

Daglig leder Trond Olsen tok i mot midler fra Sparebanken Vest - VNR fondet på vegne av NCE Subsea. Foto: Inger Elise J. Økland/vnr.no

Finansiering av pilot

Prosjektet SIM Subsea ble tildelt 50.000 kroner i støtte fra Sparebanken Vest – VNR fondet under Vest Næringsråds årlige høstfest 27. oktober. Vest Næringsråd forvalter gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til regional næringsutvikling. Bedrifter som er etablert i Fjell, Sund og Øygarden samt prosjekter relatert til regionen kan søke om midler.

Prosjektet er også bevilget 400.000 kroner fra Hordaland Fylkeskommune. Videre er det søkt midler hos OLF og RENATEsenteret. NCE Subsea arbeider med å få presentere prosjektet for den politiske ledelsen i Kunnskapsdepartementet.

Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune er svært positive til prosjektet og har sagt seg villige til å teste ut en pilot på 10 ungdomsskoler i Bergen. Så snart finansiering av prosjektet er sikret starter arbeidet med å utvikle piloten.

For mer informasjon om SIM Subsea, kontakt prosjektleder Tone Røkenes; Tone.Røkenes@ncesubsea.no