Eksamen for Subsea First Step-bedriftene

De fem bedriftene i Subsea First Step har fått presentere seg for mulige kunder og investorer. - Dette er interessante løsninger, og vi er alltid på utkikk etter innovativ tenking i industrien, sier Tor Arne Gunnerød i Statoil.

Published: 25 October 2011

I programmet Subsea First Step jobber fem bedrifter gjennom høsten med å utvikle sin forretningsplan. En sentral del av programmet var gjennomføringen av en ukes intensiv samling i uke 40. 

Samlingen ble avsluttet 7. oktober med presentasjon av hver forretningsidé for en bredt sammensatt gruppe bestående av Statoil, Aker Solutions, Innovasjon Norge, Sarsia Seed, Energy Ventures, Bergen Teknologioverføring og NCE Subsea. Denne fredagen ble ansett som eksamen for deltakerne, hvor de fikk tilbakemelding og gode råd for veien videre.

Stort utbytte og nye kunder

John Zachariah, Marketing Director i Keystone, sier det er viktig å sette av tid til forretningsutvikling og at Keystone har hatt stort utbytte av Subsea First Step. Her har de fått gode innspill fra en rekke ressurspersoner, og ikke minst har det vært verdifullt å diskutere utfordringer med andre selskaper i samme fase. Slik får man sett ting fra ulike vinkler, noe som er spesielt viktig i en tidlig fase.

Zachariah kan også røpe at omtale av Keystone på Offshore.no i forbindelse med Subsea First Step allerede har resultert i nye kunder. Les nyhetssaken 'Håper å få Statoil på kroken'

Bjarte Nordvik, som er gründeren bak Tecnor, har utviklet en krok for automatisk frakopling av last. Løfteoperasjoner er risikabelt og denne teknologien gjør at frakopling kan skje uten involvering av personell, noe som gir en betydelig HMS-gevinst.

- Jeg har opplevd veldig stor interesse for løsningen, og deltagelse i Subsea First Step er viktig for å sikre at jeg tar de rette skrittene videre for å realisere oppfinnelsen, sier Nordvik.

Håper på styrking av industrien

Aker Solutions, Innovasjon Norge og DnB NOR er sponsorer og hovedsamarbeidspartnere knyttet til gjennomføringen av Subsea First Step. Utover finansielle bidrag har de bistått bedriftene med innspill og tilbakemeldinger i gjennomføringen av programmet.

- Vi håper helt klart at dette er med å ta frem ny teknologi som kan forbedre subseaindustrien, sier Eddie Fauskanger fra Aker Solutions, som selv har fulgt gjennomføringen tett. 

- Alle de fem bedriftene representerer interessante løsninger, og vi er alltid på utkikk etter innovativ tenking i industrien, sier Tor Arne Gunnerød i Statoil. Statoil ser alltid etter interessant teknologi som vi kan bidra til å videreutvikle gjennom vårt leverandørutviklingsprogram (LOOP).

Årets gjennomføring av Subsea First Step avsluttes med et oppfølgingskurs 27.-28. oktober, med fokus på finansiering, markeds- og salgsstrategier. Mer informasjon om Subsea First Step.


Om de fem bedriftene i Subsea First Step 

Stormfjord har utviklet egen teknologi for raskt og effektivt å integrere og bruke 3D-data fra flere datakilder med ulikt format. Programmet er tenkte brukt i hele feltets levetid.  

ProAnalysis er leverandør av høykvalitets online “olje i vann”-monitorering og -analyse for anvendelse til produsert vann-behandling i olje-og gassindustrien.

WiSUB tilbyr teknologi som består av en trådløs undersjøisk tilkobling som overfører high-speed data mellom to subsea grensesnitt. Dataoverføring i sjøvann oppnås via mikrobølgeteknologi.

Tecnor skal utvikle, produsere og selge kroker basert på en patentsøkt tilt/release-teknologi. Løsningen er en mekanisk krok for automatisk avkobling av last, hvor avkoblingen skjer når kroken har vært tiltet over en gitt vinkel i en forhåndsinnstilt tid.

Keystone.no leverer en web-basert løsning for å holde oversikt og kontroll over utstyr som brukes i offshoreoperasjoner. Programvaren gjør det mulig for bedrifter å styre alle aktivitetene i forhold til utstyr og operasjoner, inkludert logistikk, utleie, vedlikehold, lager og økonomi, og kan integreres med eksisterende ERP-systemer kunden har.