Ny administrerende direktør i VTT Maritime

Thorleif L. L. Gustavsen (38) er ansatt som ny administrerende direktør i VTT Maritime AS. VTT er leverandør av inspeksjons- befraktnings- og marine operasjonstjenester til energimarkedet offshore både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet har base i Bergen og er nå inne i en sterk vekstfase. Gustavsen får ansvaret for å videreutvikle selskapets tilbud i retning av det globale markedet.

Published: 17 October 2011

- VTT Maritime er et norsk kompetanseselskap med stort potensiale for oppdrag mot offshore energiaktører internasjonalt. Min hovedutfordring blir å identifisere nye markedsmuligheter, sier Gustavsen.

Gustavsen kommer fra oljeservice teknologileverandøren Roxar, der han de siste fem årene har hatt ulike lederroller rettet mot det internasjonale markedet. Han er utdannet ved Sjøkrigsskolen, og har tolv års erfaring fra Sjøforsvaret. En Executive MBA i økonomisk styring og ledelse fra NHH topper den formelle bakgrunnen.

- Vi har funnet en leder med erfaring og tyngde til å ta ned de mange utfordringene vi ser på det globale markedet. Vi ønsker særlig å satse på videreutvikling innen subsea-operasjoner, sier styreleder Torgeir Evjen i VTT Maritime.

For mer informasjon kontakt Styreleder Torgeir Evjen, tlf. +47 913 80 681