Subsea Leak Detection seminar

OLF og Petroleumstilsynet inviterer til seminar om subsea lekkasjedeteksjon i Stavanger 3. november.

Published: 12 October 2011

Nullutslipp er et overordnet krav til olje- og gassindustrien, og spesielt deteksjon og overvåking av lekkasjer fra subseaanlegg er en teknologisk utfordring. OLF og medlemsbedriftene har siden 2004 tatt initiativ til og støttet flere Joint Industry Projects (JIP) med sikte på å utvikle ny og bedre teknologi for formålet.

I dette seminaret skal man se på status og metoder for deteksjon av subsea lekkasjer. Seminaret gjennomføres hos Petroleumstilsynet i Stavanger. Gå til program og påmelding.

OLF Subsea Installations Network

NCE Subsea er observatør i OLFs Subsea Installations Network, hvor man diskuterer felles problemstillinger som tas videre til utredninger og Joint Industry Projects.

Deltagelse i Subsea Installations Network er et nyttig kontaktnettverk for NCE Subsea, som gir mulighet for informasjonsutveksling og innspill av felles interesse for NCE Subsea medlemmer. Audun Otteren deltar i nettverket på vegne av NCE Subsea.