Bandak Group vokser gjennom kjøp av Amek AS

Bandak Group AS og Strata Marine & Offshore AS har signert en avtale som innebærer at Bandak Group kjøper 100% av aksjene i Amek AS.

Published: 11 October 2011

- Bandak-konsernet har en vedtatt vekststrategi hvor målsettingen er ha en årlig omsetningen på NOK 1,5 milliarder i løpet av en femårs-periode. Kjøpet av Amek er et viktig skritt i å utvikle Bandak Group til en komplett leverandør av komponenter og mindre systemer til olje & gass industrien, sier konsernsjef i Bandak Group, Bjarne Moursund.

- Amek, med sin kompetanse og kapasitet innen prosjektgjennomføring, sertifisert sveis, maskinering, overflatebehandling og montasje/test, vil særlig styrke Bandak Group innen multidisipline systemleveranser. Sammen med Amek vil Bandak Group bli en større og mer kompetent samarbeidspartner for våre kunder, og vi vil få kapasitet til å påta oss flere, større og mer komplekse leveranser.

Amek har ca 100 ansatte og er lokalisert i Risør. Bedriften har en lang historie som leverandør til krevende kunder innen olje & gass segmentet som bl.a. Aker Solutions, APL og GE Vetco. Amek utfører all poduksjon, montasje og test i moderne fasiliteter ved E18 utenfor Risør.

Bandak Group vil etter kjøpet av Amek ha om lag 400 ansatte og forventer å ha en omsetning i området NOK 600 millioner i 2012.

Transaksjonen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet.

Se også:
www.bandakgroup.com
www.amek.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt konsernsjef i Bandak Group, Bjarne Moursund, på tlf. +47 97775005.


Bandak ble etablert i 1938, og har i dag hovedkontor i Lunde i Telemark. I tillegg har gruppen virksomhet i Raufoss, Halden, Notodden, Ålesund,Porsgrunn og i Kuala Lumpur. Bandak-konsernet har hoveddelen av omsetningen innenfor markedsområdene offshore olje & gass & maritim, men leverer også avanserte mekaniske produkter for anvendelse innenfor forsvar, romfart og fornybar energi. Konsernets disponerer betydelige ressurser for gjennomføring av komplekse system- og produkt-leveranser , herunder engineering og prosjektledelse, avansert maskinering, sertifisert sveising, ”surface engineering” (høyhastighet termisk sprøyting, plasma- og clad-sveising, herding etc.), montasje , testing og dokumentasjon. Et akkreditert kalibreringslaboratorium inngår også i konsernet. Bandak’s hovedeier er Herkules Private Equity Fund III med ca 75% av aksjene, mens de resterende aksjene eies av ledelsen og andre nøkkelansatte.