NCE Subsea i Brasil

Deloitte og NCE Subsea samlet nær 100 nordmenn og brasilianere til båttur fra Rio de Janeiro, søndag 2. oktober. Deltakerne hadde utbytte av turen både faglig og sosialt.

Published: 4 October 2011

I forbindelse med studietur til OTC Brasil inviterte Deloitte og NCE Subsea til båttur. De inviterte var i all hovedsak fra NCE Subseas norske og internasjonale nettverk.

Deltakerne representerte selskaper som Statoil, Petrobras, GE og Framo Engineering, samt en lang rekke mindre norske og brasilianske selskaper. Den nye norske Generalkonsulen til Rio de Janeiro, Helle Klem, var den mest prominente gjesten.

Deltakere på Deloitte og NCE Subsea båttur fra Rio de Janeiro

Utmerket nettverksarena

Båtturen fungerte utmerket nettverksarena. Deltakerne på NCE Subseas studietur til OTC Brasil - Bring Cargo, Fjell Industries, Deloitte og Handelshøyskolen BI - fikk en særdeles god arena for nettverksbygging og læring.

Å få tilgang til et slikt nettverk, i fire timer i behagelige omgivelser og hvor alle er god og positiv stemning, gir gode muligheter for å høste av erfaringer andre har og orientere seg om aktørbildet og forretningsmuligheter i Brasil. Det var også arena for å møte andre selskaper som vurderer om Brasil er et aktuelt marked å gå inn i.

Både gjester og vertskap var svært fornøyd med arrangementet.

Organizers: