Håper å få Statoil på kroken

For gründere er det avgjørende å få kunder som kan være med å utvikle sluttproduktet. Den nyeste satsingen til Stormfjord Oil & Gas, Subsea Viewer får snart sin dom av de største i bransjen.

Published: 23 September 2011

Tekst og foto: Arild Gilja. Først publisert 22.09.2011 på Offshore.no

Det var i vår at NCE Subsea, Høgskolen i Bergen og Bergen Teknologioverføring inviterte gründere og selskaper med nyutviklede ideer til å søke om å bli med i Subsea First Step, et program som gir vinnerne profesjonell hjelp til å utvikle og kommersialisere sine forretningsideer. Les saken: Hjelper gründere å unngå blodbadet.

- Vi har nå valgt ut fem gründerselskaper som er i gang med programmet. En viktig del av programmet er at selskapene skal utarbeide en forretningsplan som skal presenteres for potensielle investorer og kunder. Vi har fått Statoil, Sarsia Seed og Aker Solutions til å fylle disse rollene, forteller prosjektleder, Caspar M Lund til Offshore.no. Lund er til vanlig partner i konsulentenheten i Bergen Teknologioverføring.

Ett av de fem selskapene som skal i ilden hos de største i bransjen, er Stormfjord Oil&Gas som holder på å utvikle 3D-programmet, Subsea Viewer.
 
- Grunnen til at vi er med i Subsea First Step er todelt. For det første har jeg vært med på et lignende program ved NTNU i Trondheim tidligere og hadde meget god erfaring med det. Da NCE Subsea inviterte til dette programmet i vår, var det derfor naturlig for oss å søke. For det andre er det viktig for oss å få en skikkelig og ærlig tilbakemelding på det vi har gjort og forretningsplanen vi holder på å utarbeide, forteller Roger Sætereng til Offshore.no. Sætereng er leder for subsea-satsingen i Stormfjord Oil&Gas.

De fire andre selskapene som er kommet med i programmet er Keystone, ProAnalysis As, WiSUB og Tecnor. Se faktaboksen under.

Tilbyr skreddesydd løsning

Sætereng har tro på at prosessen kan lede frem til tettere kontakt med mulige kunder.

- Jeg håper at presentasjonen vi skal holde vil vekke såpass interesse at vi får istand et nytt møte.

Sætereng og daglig leder, Magnus Reigstad ønsker i første omgang ikke investorer som får eierandel, men partnere som har fokus på sluttproduktet.

- Hvis vi får en partner som også blir kunde, kan vi tilby ham en skreddersydd løsning.

- Statoil er drømmekunden

- Statoil er drømmekunden, innrømmer Sætereng.

- Hadde vi kommet inn hos dem, hadde vi fått et svært stort nedslagsfelt. Men selvfølgelig er også Aker Solutions veldig attraktive med sine kontorer spredd utover hele verden.

- Når skal dere tjene penger på dette?

- Det er ingen av oss som er blitt rike av dette ennå, men vi er alle svært dedikerte og synes dette er svært spennende og har stor tro på at vi skal klare å få et gjennombrudd.

Markedet

Han viser til de over sytti feltene i produksjon og under utbygging bare i Norge, samt flere tusen fagfolk som kan være aktuelle brukere, både hos operatører og leverandører.

Subsea Viewer

Subsea Viewer viser et oljefelt og alt utstyr i 3D sanntid og gjør all nødvendig informasjon tilgjengelig med et par museklikk. Softwaren kan brukes i hele feltets levetid, fra leteboring til utbygging, fra produksjon til fjerning og stengning av felt, formidler Sætereng. 

- Fartøy, ROVer og utstyr kan vises i sine faktiske posisjoner, og personell både offshore og onshore kan kommunisere og samarbeide i 3D fra hvor som helst i verden, og er kontinuerlig oppdatert på hva som foregår. Prosedyrer kan enkelt visualiseres. Surveydata kan legges inn i vieweren for automatisert sammenligning med tidligere data. Video og bilder kan geotagges, det vil si lagres med referanse til posisjon og enkelt hentes opp igjen, forteller Sætereng. 

Ifølge Sætereng er kjernen i Stormfjords virksomhet og i Subsea Viewer, Induce3D, som er en industriell 3D-motor som kan takle ekstreme mengder 3D-data med svært høy visuell kvalitet. Teknologien muliggjør automatisert behandling av 3D-data uten konvertering og uten tap av informasjon, samt at den er en åpen løsning.  Den kan i dag åpne over 20 CAD-formater direkte.

Kutter 80 prosent av kostnadene

- Disse arbeidsprinsippene reduserer kostnaden og produksjonstiden for simuleringer og visualiseringer med opp til 80 prosent i forhold til tradisjonell teknologi og metode, ifølge daglig leder, Magnus Reigstad.  I tillegg vil verdien av 3D-dataene øke når de er i daglig bruk; de vil bli oppdatert og vedlikeholdt på lik linje med annet viktig utstyr.


Fakta om de andre vinnerne

Keystone.no eier, utvikler og selger Keystone programvareløsning, som er en webbasert løsning for å holde oversikt over og administrere utstyr og verktøy som brukes i offshoreoperasjoner. Programvaren gjør det mulig for bedrifter å styre alle aktivitetene i forhold til utstyr og operasjoner, inkludert logistikk, utleie, vedlikehold, lager og økonomi.

ProAnalysis er en leverandør av høykvalitets online “olje i vann”-monitorering og -analyse for anvendelse til produsert vann-behandling i olje-og gassindustrien.

WiSUB tilbyr teknologi som består av en trådløs undersjøisk tilkobling som overfører high-speed data mellom to subsea grensesnitt. Dataoverføring i sjøvann oppnås via mikrobølgeteknologi.

Tecnor skal utvikle, produsere og selge kroker basert på en patentsøkt tilt‐release teknologi. Løsningen er en mekanisk krok for automatisk avkobling av last, hvor avkoblingen skjer når kroken har vært tiltet over en gitt vinkel i en forhåndsinnstilt tid.

Subsea First Step-fadderne

- Programmet er kommet i stand takket være støtte fra Innovasjon Norge, Aker Solutions og DNB Nor. Disse gir både økonomisk støtte samt verdifull kompetanse og veiledning til selskapene, forteller Caspar M Lund i BTO.