Bergensregionen tar teknologigrep

Bergensregionen har store tunge teknologimiljø innen drift og vedlikehold som kontinuerlig utvikler smarte løsninger for olje- og gassnæringen, maritim næring og offshore vind. Nå er miljøet samlet i en interesseorganisasjon. Målet er å etablere et nytt kompetansesenter innen årsskiftet.

Published: 23 September 2011

- Interesseorganisasjonen senter for maritim og offshore drift og vedlikehold som ble etablert torsdag 22. september, er første steg på veien for å få på plass et permanent kompetansesenter innen drift og vedlikehold. Dette senteret håper vi er i drift 3. januar 2012. Interesseorganisasjonen som nå er på plass, skal fungere i en interimsfase til det permanente senteret er etablert, sier adm. direktør Asbjørn Algrøy i Business Region Bergen. Etablering av et slikt senter er ett av tiltakene i Strategisk næringsplan for Bergensregionen.

Business Region Bergen er en av initiativtakerne til senteret sammen med partnerskapet NCE Subsea, Maritimt Forum og HOG Energi. Forprosjektet er støttet av Innovasjon Norge og Hordaland fylkeskommune.

Ledende driftsby

– Bergensregionen er Norges ledende driftsby med et stort og solid ingeniørmiljø som har fokus på utvikling av spennende og avanserte metoder for drift, vedlikehold og modifikasjon av skip og olje- og gassinstallasjoner. Tusenvis av ingeniører jobber daglig med å finne de smarteste løsningene. Noe som igjen fører til økt lønnsomhet og som sparer næringslivet for betydelige kostnader, sier Magne Husebø i CMR. Han har vært engasjert i arbeidet med å utarbeide strategien for den nye interesseorganisasjonen som arbeider for å etablere et permanent Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold.

Mangler utdanning og utviklingsmuligheter

Bergensregionen har et blomstrende næringsliv innen drift og vedlikehold, men trenger en enda sterkere arena for å videreutvikle miljøet, og et godt utdanningsløp slik at næringen har enda bedre tilgang til arbeidskraft med riktig kompetanse. 

Målet for det permanente Senter for maritim og offshore drift og vedlikehold er å få en felles arena for å utvikle samhandlingsprosjekter mellom næringsliv og FoU-institusjoner som igjen kan videreutvikle eksisterende teknologi og prosesser og lage bedre, smartere og mer økonomiske løsninger.

Til tross for størrelsen og betydningen drifts- og vedlikeholdsindustrien har for verdiskapningen i regionen, er dette kun i begrenset grad reflektert i det utdanningstilbudet som gis ved Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen. Tilsvarende utføres det også begrenset industrirettet forskning og utvikling innenfor industriell drift og vedlikehold. Det nye senteret skal ta initiativ til å få på plass et bedre tilbud på teknisk masterutdanning for å samarbeide om forsknings- og utviklingsoppdrag knyttet til drift og vedlikehold.

Vekstambisjon

– Interesseorganisasjonen som nå er etablert, skal bruke høsten til å tilrettelegge for et permanent senter. De utredningene som partnergruppen har fått gjennomført, viser at det er behov for et slikt senter. Nå er det opp til næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøene å melde sin interesse for det permanente senteret vi ønsker å få på plass i januar, sier Knut Vindenes fra Reinertsen.

Styresammensetning Interesseorganisasjonen senter for maritim og offshore drift og vedlikehold:

Knut Vindenes, Reinertsen AS, leder
Arne B. Riple, Aker Solutions Subsea
Jan Konrad Olseth, Aibel AS
Arvid Nøttvedt, Christian Michelsen Research AS
Halvor Austenå, Høgskolen i Bergen
Geir Arne Rolland, Odfjell Drilling
Stig T. Andersen, Bergen Group
Efraim Kanestrøm, Rolls-Royce Marine
Bård Espelid, DNV
Svenn Erik Edal, Deloitte AS
Arne Rokkan, CGGVeritas /CGGVeritas Eidesvik Shipmanagment
Tore W. Mohn, Aker Solutions AS 

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Styreleder Knut Vindenes på mobil: 98 23 49 52
Kommunikasjonssjef Tone Hartvedt, Business Region Bergen på mobil: 917 29 055