Klar for veksten som kommer?

Vi tilbyr våre partnere og medlemmer et innføringskurs i strategiarbeid. Andre samling i kurset gjennomføres mandag 26. september.

Published: 22 September 2011

Sted: Notloftet hos Sotra Contracting, Gamle Vindenesvegen 11
Tid: 26.09.2011, kl 12:00 - 16:00

Gå til påmeldingsskjema - Workshop NCE Subsea 2022

Innføring i strategiarbeid

Strategi er et av de områdene mange medlemmer ønsker å styrke sin kompetanse innen. Vi tilbyr derfor et innføringskurs i strategiarbeid generelt, og utvikling av strategiplaner spesielt.

Innføringskurset er delt i tre deler og gjennomføres med samlinger i juni, september og november 2011. Hver samling er todelt. Først får vi en innføring i strategifaget og utvikling av strategifaget, dernest en workshop hvor vi arbeider konkret med strategiplanen for klyngen i periodene 2013-2016 og 2016-2022.

I strategisamlingen 26. september fokuserer vi på strategiske valg:

  • Ulike strateginivåer
  • Struktur på strategiplaner
  • Utvikling av målbilde og strategiske hovedgrep

Bidra til utvikling av subseaklyngen

Andre del av samlingen vies strategiprosessen NCE Subsea 2022, hvor vi skal drøfte;

  • Klyngens rolle, innramming og omfang etter 2016
  • Målbilde for klyngen frem mot 2022
  • Mål for klyngen og fasilitator
  • Strategiske hovedgrep for å bevege klyngen mot målbildet

Dette blir altså en svært sentral samling, hvor grunnlag for viktige beslutninger legges. Vi håper mange av våre partnere og medlemmer har anledning å delta.

Vi ønsker bredest mulig deltagelse i strategisamlingene, de er derfor lagt opp som selvstendige workshops. Det er ikke en forutsetning at du har deltatt på tidligere workshops for å kunne bidra i den videre strategiprosessen. 

Vertskap:  
 

 


Om NCE Subsea 2022

NCE Subsea skal være en aktiv bidragsyter til strategisk og langsiktig tenking for klyngen, partnere og medlemmer. Vi skal gjennom en omfattende strategiprosess i 2011, som gjenspeiler klyngens utviklingsretning.

Strategien skal gi innhold til fasilitatorens siste NCE-periode 2013-2016, og tiden etter dette. Vi legger opp til bred medvirkning gjennom hele strategiprosessen.

Første åpne samling i NCE Subsea 2022 ble gjennomført 22. juni. Her fikk deltakerne en innføring i strategifaget, før vi arbeidet konkret med strategiplaner for klyngen i periodene 2013-2016 og 2016-2022.

For spørsmål om strategiprosessen, kontakt Daglig leder Trond Olsen, Trond.Olsen@ncesubsea.no, telefon 48 10 88 64.