Workshop NCE Subsea 2022

Andre åpne samling i strategiprosessen NCE Subsea 2022 blir en svært sentral samling hvor vi skal legge grunnlag for viktige beslutninger for klyngen. Vi ønsker derfor bredest mulig deltakelse fra våre partnere og medlemmer.

Published: 16 September 2011

Sted: Notloftet hos Sotra Contracting, Gamle Vindenesvegen 11
Tid: 26.09.2011, kl 12:00 - 16:00

Meld deg på innen fredag 23. september, klokken 15.00.

Det serveres lunsj.
Deltagelse bare for NCE Subsea partnere og medlemmer.

Klar for veksten som kommer?

Under Underwater Technology Conference 8. juni estimerte Jarand Rystad at subseamarkedet vil vokse gjennomsnittlig 14 prosent årlig de neste ti årene. Frem mot 2030 vil ettermarkedsaktivitetene øke enda mer.

NCE Subsea skal arbeide for å posisjonere klyngen og dens bedrifter for best mulig å kunne ivareta de oppgaver og utfordringer som ligger foran oss.

Innføring i strategiarbeid

Strategi er et av områdene mange medlemmer ønsker å styrke sin kompetanse innen. Vi tilbyr derfor et innføringskurs i strategiarbeid generelt, og utvikling av strategiplaner spesielt.

Kurset er delt i tre og gjennomføres med samlinger i juni, september og november 2011. Strategirådgiver Ole Ronæss leder denne delen og baserer innleggene på sin erfaring med strategiplaner for SMB og større bedrifter/konsern.

Bidra i strategiprosessen

Nå inviterer vi til andre åpne samling i forbindelse med strategiprosessen NCE Subsea 2022.

Første del av samlingen gir en fortsatt innføring i strategifaget; denne gangen er fokus strategiske valg.

  • Ulike strateginivåer
  • Struktur på strategiplaner
  • Utvikling av målbilde og strategiske hovedgrep

Andredel av samlingen vies strategiprosessen NCE Subsea 2022, hvor vi sammen skal drøfte;

  • Klyngens rolle, innramming og omfang etter 2016
  • Målbilde for klyngen frem mot 2022
  • Mål for klyngen og fasilitator
  •  Strategiske hovedgrep for å bevege klyngen mot målbildet

Dette er altså en svært sentral samling, hvor grunnlag for viktige beslutninger legges. Vi håper mange av våre partnere og medlemmer har anledning å delta.

 

Vertskap:  
 

 


Om NCE Subsea 2022

NCE Subsea skal være en aktiv bidragsyter til strategisk og langsiktig tenking for klyngen, partnere og medlemmer. Vi skal gjennom en omfattende strategiprosess i 2011, som gjenspeiler klyngens utviklingsretning.

Strategien skal gi innhold til fasilitatorens siste NCE-periode 2013-2016, og tiden etter dette. Vi legger opp til bred medvirkning gjennom hele strategiprosessen.

Første åpne samling i NCE Subsea 2022 ble gjennomført 22. juni. Her fikk deltakerne en innføring i strategifaget, før vi arbeidet konkret med strategiplaner for klyngen i periodene 2013-2016 og 2016-2022.

Vi ønsker bredest mulig deltagelse i strategisamlingene, de er derfor lagt opp som selvstendige workshops. Det er ikke en forutsetning at du har deltatt på tidligere workshops for å kunne bidra i den videre strategiprosessen.

For spørsmål om strategiprosessen, kontakt Daglig leder Trond Olsen, Trond.Olsen@ncesubsea.no, telefon 48 10 88 64.