BI Bergen inviterer næringslivet til innvielsefest

Handelshøyskolen BI markerer flytting til Campus Marineholmen med en offisiell åpning fredag 23. september. Begivenheten markeres med et faglig seminar med tema som favner bredt. BI tror dette har interesse for mange bedrifter, og inviterer derfor interesserte fra NCE Subseas medlemsbedrifter.

Published: 7 September 2011

Sted: Campus Marineholmen BI Bergen
Tid: 23.09.2011, kl 10:00 - 14:00

Fredag 23. september klipper rektor Tom Colbjørnsen, Handelshøyskolen BI, og ordfører Gunnar Bakke snoren for BI Bergens nye Campus Marineholmen. Åpningen etterfølges av et faglig seminar hvor BI byr på et variert program med noen av høyskolens fremtredende profiler.

På programmet står innovasjon, motivasjon og sosiale medier. I tillegg presenterer Handelshøyskolen BI funn som er gjort i en studie av Bergenshandelen. Studien er gjort på oppdrag av Bergen Næringsråd og vil inngå som bakgrunnsmateriale for den pågående diskusjonen om hvordan man skal utvikle Bergen som handelsby.

Last ned invitasjon og program for arrangementet (pdf)

Meld deg på til e-post bi-bergen@bi.no eller telefon 55 54 67 60.
Påmelding så langt kapasiteten rekker. Det er gratis adgang.