ITF Call for Proposals - Subsea Technologies

Industry Technlogy Facilitator (ITF) søker prosjektforslag på tema innen undervannsteknologi. Frist for å levere prosjektforslag er 6. oktober 2011.

Published: 17 August 2011

I denne utlysningen fokuserer man spesielt på;

  • Subsea Power
  • Flow Assurance
  • Subsea Separation
  • Temperature Management
  • Pipline Integrity Management / Cost Reduction
  • Low Cost Intervention
  • Spesific Australian Regional Challenge

Gå til mer informasjon om utlysningen
Her finner du også informasjon om tidligere utlysninger.

Utfordringene

Denne utlysningen omhandler de store utfordringene ved fremtidens subsea utbygginger, i forhold til subsea seperasjon, multifase transport over lange avstander og behovet for å redusere drifts- og vedlikeholdskostnader.

Problemstillingene er sentrale tema for mange av medlemsbedriftene i NCE Subsea, og her er det muligheter for bedrifter med gode ideer å få fullfinansiert utviklings- og demonstrasjonsprosjekt.

Utlysninger fra ITF gir en god pekepinn på teknologigap og utfordringer i olje- og gassindustrien. Det kan derfor være nyttig å følge med på omtale og utlysninger her, selv om man ikke nødvendigvis planlegger å søke midler.

Industry Technology Facilitator

Industry Technology Failitator (ITF) er en 'not for profit' organisasjon som er eid og finansiert av flere internasjonale operatører og serviceselskap, inkludert Statoil. Innsendte prosjektforslag evalueres av medlemmer i ITF.

Om et prosjektforslag er interessant for noen av medlemmene, kan det bli fullfinansiert av disse. Det er derfor en stor mulighet for at teknologien raskt får internasjonal profilering og et marked.

NCE Subsea støtter prosjektetablering

NCE Subsea samarbeider med ITF og vi ser gjerne at våre partnere og medlemmer, alene eller sammen med andre, sender inn prosjektforslag til ITF. Om bedrifter har relevante prosjekter eller gode ideer som kan være aktuelt for søknad til ITF, kan NCE Subsea bidra med forprosjektmidler til å utarbeide søknaden.

Gå til mer informasjon om midler til prosjektutvikling i NCE Subsea