Frisk satsing på gründere

Aker Solutions, DnB NOR og Innovasjon Norge har gått inn som sponsor og hovedsamarbeidspartner i gjennomføring av gründerprogrammet Subsea First Step.

Published: 10 August 2011

Subsea First Step gjennomføres første gang høsten 2011. Her får fem idéhavere/gründerbedrifter en unik mulighet til å utvikle og kommersialisere egen produkt- og forretningsidé.

Søknadsfrist for opptak i 2011 er mandag 15. august. Det er så langt åtte søkere, og vi tar gjerne imot flere gode søknader.

Gå til mer informasjon om programmet og søknadsskjema

En unik mulighet bedriftene må benytte

- Jo mer informasjon jeg har fått om Subsea First Step, dess mer overbevist er jeg om at dette er et veldig godt tilbud som oppstartbedrifter absolutt må benytte seg av, sier Eddie Fauskanger, Key Account Manager i Aker Solutions. Her får bedrifter gratis tilgang på en rekke ressurspersoner innen ulike områder over lengre tid, noe som er veldig bra.

- Aker Solutions vil følge gjennomføringen og bidra der det er naturlig. Det er med spenning og forventning vi ser frem til å få se de ulike bedriftene presentere seg og sin forretningsplan på slutten av programmet, sier Fauskanger. Vi håper naturligvis at dette bidrar til å realisere de mange gode ideene som vi vet bedrifter og enkeltpersoner sitter med.

To utfyllende trekløver

Mens Aker Solutions sikrer god industriell kobling og relevans, vil DnB NOR bidra med kompetanse innen økonomi, budsjettering og finansiering. DnB NOR støtter aktivt opp om nyskaping i flere sammenhenger, blant annet ved tildeling av DnB NOR innovasjonspris som deles ut årlig.

Per Arve Frøyen i Innovasjon Norge sier dette er et tilbud de lenge har jobbet med å få på plass i regionen. Tidligere har det manglet industriell finansiering som har vært nødvendig for at de skal kunne gå inn med støtte. - Vi er veldig glad for at den industrielle finansieringen nå er på plass, slik at vi også kan gå inn og støtte dette tilbudet som vi mener er helt unikt, sier han.

Bergen Teknologioverføring, Høgskolen i Bergen og NCE Subsea har utviklet Subsea First Step.

Caspar Lund fra Bergen Teknologioverføring er prosjektleder for selve gjennomføringen av programmet. Aker Solutions, DnB NOR og Innovasjon Norge bidrar i gjennomføringen hvor det er naturlig. Vi samarbeider også med en rekke eksterne eksperter og miljøer for å gi deltakeren best mulig program.

Mer informasjon

Om du har spørsmål om program, innhold eller påmelding; ta kontakt med Caspar M Lund, Caspar.Lund@bergento.no eller telefon 971 69 095.

Gå til mer informasjon om programmet og søknadsskjema