Bandak Group posisjonerer seg i globalt vekstmarked

Bandak Group AS har inngått avtale om kjøp av 100 % av aksjene i LHM Malaysia Sdn Bhd med forventet overtakelse innen 1. august 2011. Bedriften, som ble etablert i 2008, vil skifte navn til Bandak Malaysia Sdn Bhd. Bedriften er lokalisert i Kuala Lumpur.

Published: 7 July 2011

Vesentlig leverandør til subsea markedet

Bandak Malaysia Sdn Bhd leverer komponenter og multidisipline mekaniske  løsninger til subsea-markedet basert på høy kompetanse og kapabilitet innenfor maskinering, fabrikasjon, montasje og test. Bedriften skal videreutvikle sin posisjon som foretrukket systemleverandør til alle de sentrale OEM-selskapene i regionen, dvs. FMC Technologies, Aker Solution, GE Oil&Gas, Technip, Cameron m.fl.  Bandak Malaysia Sdn Bhd  er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008 og OHSAS 18001:2007.

Bandak Malaysia Sdn Bhd har pt ca 20 ansatte, og det er planer for betydelig vekst i tiden fremover. Bedriften disponerer 2200 kvm med moderne fabrikklokaler og state-of-the-art produksjonsutstyr innenfor CNC-maskinering, sveising og påleggssveising . Bandak Malaysia vil inngå i Bandak-konsernets divisjon ”Offshore Systems,” og vil ledes av Joar Ajer.

Ambisiøse vekstplaner

”Bandak-konsernet har vedtatt en vekststrategi hvor målsettingen er å firedoble omsetningen i løpet av en femårs-periode. Kjøpet av Bandak Malaysia Sdn Bhd gir oss et fotfeste i en av de mest spennende vekst-regionene innenfor subsea-sektoren globalt og hvor alle de største subsea-aktørene er lokalisert. Oppkjøpet er således et sentralt element i å realisere våre ambisiøse målsettinger” uttaler konsernsjef Bjarne Moursund.

Mer informasjon:

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt konsernsjef Bjarne Moursund i Bandak Group AS, tlf. +47 977 75 005. Se også www.bandakgroup.com.


Om Bandak Group

Bandak ble etablert i 1938, og har i dag hovedkontor i Lunde i Telemark. I tillegg har gruppen virksomhet i Raufoss, Halden, Notodden, Ålesund og Porsgrunn. Bandak-konsernet har hoveddelen av omsetningen innenfor markedsområdene offshore olje & gass og maritim, men leverer også avanserte mekaniske produkter for anvendelse innenfor forsvar, romfart og fornybar energi.

Konsernets disponerer betydelige ressurser for gjennomføring av komplekse system- og produkt-leveranser, herunder engineering og prosjektledelse, avansert maskinering, sertifisert sveising, ”surface engineering” (høyhastighet termisk sprøyting, plasma- og clad-sveising, herding etc.), montasje, testing og dokumentasjon. Et akkreditert kalibreringslaboratorium inngår også i konsernet. Bandak’s hovedeier er Herkules Private Equity Fund II&III med ca 66,4 % av aksjene, mens de resterende aksjene eies av ledelsen og andre nøkkelansatte.

“Bandak Group – Reliable Solutions from Subsea to Space”