Vil du inn i verdens største subseamarked?

Etablering i Brasil er komplekst og risikofylt. INTSOK Brazil Entry Program kan hjelpe deg til å etablere deg som en vellykket leverandør til den brasilianske olje- og gassindustrien. Vi oppfordrer bedrifter som vurderer etablering i Brasil til å delta i dette programmet.

Published: 7 July 2011

Målet med programmet er å forberede norske selskap for etablering i Brasil. Basert på erfaringene fra det første programmet inviterer INTSOK norske bedrifter til å delta i Brazil Entry Program 2.

Komplekst marked

De første nettverkene oppsummerer i disse dager erfaringer fra det første Brazil Entry Program, og vi kan konkludere at programmet så langt har vært en suksess. De 19 selskapene som deltok uttrykker stor tilfredshet med program og gjennomføring. De endelige rapportene og forretningsplanene skal ferdigstilles i september.

Alle selskapene understreker viktigheten for bedrifter med ambisjoner om å etablere seg i det brasilianske olje- og gassmarkedet, av å knytte til seg nettverk som kjenner brasiliansk forretningskultur, byråkrati, lover og regler. Det brasilianske markedet er for komplekst å håndtere på egenhånd.

Behov for støtte

Det vil være et kontinuerlig behov for støtte til bedrifter som vurderer etablering i Brasil de kommende årene, og INTSOK har som ambisjon å fortsette med et nasjonalt nettverksprogram for å støtte industrien. INTSOK samarbeider tett med Innovasjon Norge og relevante klyngeorganisasjoner i hele landet, deriblant NCE Subsea.

INTSOK har ambisjon om å starte Brazil Entry Program 2 bestående av ett nettverk med seks bedrifter i første kvartal 2012, og et annet i andre kvartal 2012. Oppstart forutsetter tilstrekkelig interesse og kvalifisering av selskaper. Programmet er underlagt godkjenning og finansiering fra Innovasjon Norge.

Gå til mer informasjon og meld din interesse for deltagelse (ekstern side).
Frist for å melde interesse er 1. september 2011.

Mer informasjon:

For mer informasjon om Brasil Entry Program, kontakt Petter Hovland, Petter.Hovland@ncesubsea.no eller telefon 908 65 924.