CONNECT Norge Olje og Gass Partnerforum, 30. august i Bergen

Presentasjon av etablerte selskaper og tidligfase selskaper - Ni selskaper som søker teknologiske og/eller kommersielle utviklingspartnere.

Published: 7 July 2011

Tid: Tirsdag 30. august 2011, klokken 08.30 - 16.00
Sted: Statoil i Bergen, Auditoriet Sandsliveien 90

Pris: Kr. 1500,- inkl mva og lunsj. Gratis adgang for CONNECT-medlemmer
Påmelding; Klikk her
Kontakt:  hege@connectvest.no, tel.: 41478250
Mer informasjon: www.connectvest.no

 

Foreløpig Program

08.30  

Registrering og lett servering

09.00

Trygve Arnesen, Director - Aftermarket Subsea i FMC Kongsberg Subsea AS. “FMC Technologies vokser sterkt og trenger kvalifiserte partnere for å klare veksten. Hva er driverne for videre vekst, hva trenger FMC fremover, hva kreves for å bli godkjent som leverandør og hvilke typiske alternativer for samarbeid foreligger? “

09.30

Selskapspresentasjoner

10.00

Pause og standsbesøk

10.30

Lars Gørvell-Dahll, Sr Vice President i Kongsberg Gruppen. Hvordan jobber Kongsberg Oil & Gas Technologies når de ser etter nye oppkjøpskandidater og strategiske partnere?

11.00

Selskapspresentasjoner 

12.00

Lunsj og standsbesøk

13.00

Torgeir Nærø, Partner & Sr. Engineer i Idevekst Energi AS. Hva er verdien av en teknologi i salgsprosessen – og hvordan er teknologi “gapet” i dagens marked.

13.20

Selskapspresentasjoner 

14.15

Pause og standsbesøk

14.30

Best selskapspresentasjon

15.00

Takk for i dag


Arrangementspartnere:
 


Følgende selskaper vil presentere seg - selskapene er ordnet i alfabetisk rekkefølge

BiotaGuard

Selskapet utvikler og leverer et system som muliggjør kontinuerlig overvåking av det marine miljøet i forbindelse med offshore olje og gass operasjoner. Systemet benytter  biologiske, kjemiske og fysiske sensorer i kombinasjon med operasjonelle data og leverer kontinuerlige  miljømeldinger til IO-rom, miljøledelse mm. Selskapet søker finansielle og industrielle samarbeidspartnere for videreutvikling av konsept og organisasjon. Biota Guard

Controlteam as

Selskapet utvikler, produsere og leverer ferdige elektriske styresystemer og automasjon til blant annet offshore, skip, industri mm. Løsningene utvikles i nært samarbeid med kunden, gjennom nye anvendelser av hovedsakelig kjent teknologi og videreutvikling av egen basisprogramvare. Selskapet ønsker å vokse videre primært innen olje og gass og søker industrielle samarbeidspartnere. Controlteam

Geomec AS

Selskapet utvikler et “senter for design, overvåkning og analyse av injeksjonsbrønner”. Senteret vil gi en 24/7 tjeneste med et teknisk team som overvåker brønner ved måling og analyse i en egen programvare. Fokus er trygg injeksjon, forebygging samt unngå lekkasjer av det som injiseres. Selskapet søker finansielle og industrielle samarbeidspartnere for videreutvikling av konsept og organisasjon. Geomec

Innovit AS

Selskapet skal utvikle og levere en software basert IT-løsning for subsea kontraktører. Systemet vil gi lavere onshore overhead , bedre kontroll samt forbedre mulighetene for analyse mm. Løsningen vil håndtere utfordringen med ustabil båndbredde offshore. Selskapet søker finansielle og/eller industrielle samarbeidspartnere internasjonal markedsføring og distribusjon. Innovit

Metas AS

Selskapet utvikler og selger sanntids marine overvåkingssystemer med spesiell fokus på akustiske sensorer. Produktene muliggjør bærekraftige næringsutvikling, dette gjennom å forstå sammenhenger og registrere endringer i det marine økosystem.  Selskapet søker finansielle og industrielle samarbeidspartnere for videreutvikling av konsept og organisasjon. Metas

NorDrill AS

Selskapet har spesialisert seg på high-tech boreløsninger og benytter nyeste teknologi med innovative løsninger. Selskapet leverer blant annet avansert Top Drive som er i stand til å operere i arktiske forhold, samt en Borerigg som krever minimalt vedlikehold og ekstern støtte. Selskapet søker finansielle og industrielle samarbeidspartnere for videreutvikling og vekst. NorDrill

Petroleumsoft AS

Selskapet utvikler en software for effektiv kontroll av scale i komplekse heterogene reservoarer. Simulatoren vil støtte operatørene i ulike “scale control” utfordringer som f.eks. ved optimalisering av squeeze design, valg av scale inhibitor, bedre inhibitor plassinig mm.  Selskapet søker finansielle og industrielle samarbeidspartnere for videreutvikling av konsept og organisasjon. Petroleumsoft AS

Sharecat

Selskapet har spesialisert seg på, og er globalt ledende, innen Supply Chain Content Management til olje og gass industrien, både nasjonalt og internasjonalt. Løsningen forbedrer datakvaliteten i forsyningskjeden, reduserer anskaffelses-, utstyr og informasjonskostnadene på tvers av partene i næringen.  Selskapet søker industrielle samarbeidspartnere for videre vekst. ShareCat

Stormfjord AS

Selskapet utvikler og leverer neste generasjon industriell 3D visualisering og simulering. Stormfjord søker industrielle samarbeidspartnere for videreutvikling av konsepter innenfor online 3D kommunikasjonsløsninger som støtter innføring av Integrerte Operasjoner. Stormfjord