Rollemodellbyrå for realfaglig rekruttering

Rollemodeller fra subseaindustrien skal motivere skoleelever til å velge realfag. Subseaindustrien i Hordaland har to rollemodeller som skal besøke skoleklasser i regionen for å fortelle om sin utdanningsbakgrunn, og hvorfor de valgte å satse på undervannsteknologi.

Published: 6 July 2011

Tiltaket er et initiativ fra RENATEsenteret, som er Kunnskapsdepartementets nasjonale ressurssenter for realfagsrekruttering. Målet med senteret er å styrke realfagenes stilling i samfunnet, og øke rekrutteringen av ungdom til realfaglige utdanninger og yrker.

Som en del av dette arbeidet har RENATEsenteret og Kunnskapsdepartementet startet Norges største rollemodellbyrå. Representantene fra subseaindustrien er Lena Fosse Schei fra Aker Solutions og Lise Indrøy fra FMC Technologies.

Fint å jobbe i verksted

Som 16-åring hadde ikke Lena forestilt seg at hun i voksen alder ville trives med å jobbe fysisk og bli skitten. - Selv om jeg er liten kan jeg fint jobbe i et verksted, er klar beskjed fra Lena.

Foto: Lena Fosse Schei

Lena Fosse Schei har Bachelor i undervannsteknologi, og hadde sommerjobb hos Aker Solutions. Derfor var Aker Solutions førstevalg når hun søkte jobb etter endt utdanning. – Det beste med jobben min er at det er nye utfordringer hel tiden, og jeg får god forståelse for utstyret jeg jobber med, sier hun.

Med verden som arbeidsplass

Lise jobber i en bransje der de internasjonale prosjektene er mange og store, og de nærmeste årene kommer hun til å jobbe mye i Angola. Med realfag i bagasjen kan hele verden bli din arbeidsplass.

Lise jobbet som serviceingeniør hos FMC Technologies. Hun begynte som lærling etter at hun var ferdig med utdanningen. – Vi jobber med å teste, klargjøre og installere utstyr for subsea bruk. Det vil si ventiltrær, manifolder, seperasjonsanlegg, oppkobling av rør osv. Det betyr en del skruing på land, trykktesting osv. til en viss grad offshore også. Men der foregår mesteparten av jobben på havbunnen. Så da sitter vi sammen med ROV-pilot, eller i vår egen kontrollcontainer og forteller ROV-pilotene hva de skal gjøre og styrer utstyret vårt via PC’er.

Verken Lena eller Lise opplevde det som noe problem å være jenter i en mannsdominert bransje. – Gjennom hele utdanningen og i jobben har jeg ikke merket noe særlig forskjell på jenter og gutter, sier Lena. Videre sier Lise at det blir litt hva man gjør det til selv. – Har selvfølgelig møtt på en og annen tulling. Men har aldri vært et problem, så lenge du kan jobben din går det som regel helt fint.

Mangfold i NCE Subsea

Det ligger et stort potensial for økt verdiskaping i subseanæringen dersom man i større satser på mangfoldig arbeidskraft. Et av satsingsområdene til NCE Subsea er mangfold, og parametrene vi jobber med er kjønn, personer med internasjonal bakgrunn og bruk av utradisjonell utdanningsbakgrunn.

Relevante lenker: