Godt utbytte av Subsea Gründer

METAS, Innovit og WiSub har deltatt i Subsea Gründer, hvor de som unge bedrifter fikk mange nyttige innspill på forretningsplan og vekststrategi.

Published: 4 July 2011

I prosjektet Subsea Gründer, som NCE Subsea gjennomfører i samarbeid med CONNECT vest, jobber bedrifter med utvikling av egen forretningsplan.

En sentral del av Subsea Gründer er gjennomføring av CONNECT Springbrett®, hvor man møter utvalgte ressurspersoner og får tilbakemeldinger på forretningskonsept. Prosessen gir et bredere beslutningsgrunnlag når selskapet skal ta sine strategiske valg, og forbereder selskapet for møte med partnere og investorer.

METAS har gjennomført CONNECT Springbrett®, mens Innovit og WiSub som er i en tidligere fase har gjennomført et såkalt pre-Springbrett®.

Gå til mer informasjon om Subsea Gründer

Mange nyttige innspill

Terje Torkelsen, som er teknisk direktør i METAS, synes gjennomføringen av Subsea Gründer var nyttig.

- Som gründer og teknolog kan man ikke være best på alt, og da er dette en god mulighet for å få innspill og råd fra eksperter på områder man ikke er så sterke på, sier Torkelsen. - METAS har allerede flere store pågående leveranser og utviklingsprosjekter, og innspill knyttet til videre organisering og vekst er nyttig for oss i denne fasen, sier han.

Daglig leder i Innovit, Lars Opedal, syntes det var spesielt nyttig å få innspill på pris- og forretningsmodeller. Som leverandør av programvareløsninger kan dette være en utfordring, spesielt når man skal introdusere et nytt produkt i et nytt marked.

Innovit leverer spesialisert programvare til ulike sektorer. Knyttet til subsea kan de allerede vise til et pilotptosjekt med DOF Subsea. De ønsker nå å lansere et mer omfattende produkt som kan brukes av ulike subsea kontraktører. - Gjennomføringen av pre-Springbrett® var nyttig for å få innspill på bransjespesifikke utfordringer og organisering, sier Opedal.

Viktig å ta seg tid til forretningsutvikling

Jon Hellevang leder gjennomføringen av Subsea Gründer hos NCE Subsea. - Mange gründere finner det utfordrende å sette av tid til forretningsutvikling i en hektisk hverdag, med mange prosjekter og leveranser, sier han. - Når man gjerne bruker flere år på å utvikle et produkt, er det også viktig å ta seg tid til å tenke på andre elementer som økonomi og finansiering, IPR/patent, organisering og marked, som er sentralt for å lykkes med å lansere og industrialisere et produkt eller en tjeneste.

Videre kan Hellevang fortelle at NCE Subsea, sammen med Bergen Teknologioverføring og Høgskolen i Bergen, lanserer programmet Subsea First Step for ytterligere å styrke tilbudet til oppstartbedrifter. - Sammen med ressurspersoner innen ulike områder skal vi følge idehavere svært tett over en lengre periode, noe som gjør dette til en unik mulighet for gründere.

Aker Solutions, DnB NOR og Innovasjon Norge er sponsorer og hovedsamarbeidspartnere for gjennomføring høsten 2011. Søknadsfrist for opptak er 15. august.

Gå til mer informasjon om Subsea First Step


Om selskapene som har deltatt i Subsea Gründer

 

Innovit/OPC - an IT-solution for offshore project administration, cost control and reporting

 • Simplifies logging of daily operational data from offshore operations including the creation of the Daily Progress Report, DPR.
 • Offers the onshore organization a complete set of data from the offshore operations and provides a tool for performance analysis and improvement.
 • The solution handles the challenges of unstable bandwidth on the vessels, which is why traditional project and financial systems is not used.
 • Targeted subsea contractors within ROV, diving and survey.
 • Innovit is seeking partner and/or capital for international marketing and distribution
 • Established in 2008, has 9 mill. NOK in revenue, and 10 employees.
 • http://www.innovit.no/

 

METAS (Marine Ecosystem Technologies AS)- Subsea environmental monitoring, with emphasis on acoustics.

 • Advanced monitoring of biomass and pollution in the sea.
 • Recently awarded research project funding for leak detection of oil and gas from subsea installations using acoustic technology from the Research Council of Norway.
 • METAS is seeking financial and industrial partners to develop their concept and organization.
 • Established in 2008, has 13 mill. NOK in revenue, and 8 employees.
 • http://www.metas.no/

 

Wireless Subsea Connector A versatile and reliable way to transfer data and power subsea.

 • The device comprises a wireless underwater connector to transfer high-speed data and electrical power between subsea instruments and their data distribution / collection points.
 • lowering operational costs
 • Organized as project, but will soon be organized as an AS.
 •  Seeking capital for prototype development, securing IPR and to establish the company. With 1,5 mill NOK the company can in six months be expected to have the first product in the ROV market, with future plans to expand to the subsea distribution market.
 • http://wisub.com/