Prosjektledelse for subseaklyngen

Handelshøyskolen BI Bergen og NCE Subsea samarbeider om et bransjetilpasset masterprogram i prosjektledelse. Studiet har fortsatt noen ledige plasser.

Published: 29 June 2011


BI Bergen og NCE Subsea har samarbeidet om å tilpasse en bransjespesifikk tilnærmelse til faget prosjektledelse. Det blir satt opp to ekstra dager undervisning i tillegg til ordinær undervisning på masterprogrammet. I løpet av disse dagene ønsker BI å sette det generelle læringsstoffet fra det åpne programmet inn i bransjens hverdag og utfordringer.

Det blir særlig lagt vekt på bransjens streben på å ha et forretningsmessig fokus og økt krav om standardisering og gjenbruk. Undervannsinstallasjoner krever særskilt fokus på produktkvalitet og pålitelighet, siden reparasjon, vedlikehold og eventuelle modifikasjoner vil være vanskeligere enn for installasjoner med normal tilgjengelighet. Gjennomføring av disse dagene vil være basert på bruk av såkalt aksjons- og problembasert læring

Undervisning skjer i seks samlinger á tre dager, med litteraturstudier og arbeid med prosjektoppgave mellom studiesamlingene. Programmet er på 30 studiepoeng og kan utgjøre 1/3 av BIs erfaringsbaserte mastergrad, Master of Management.

Masterprogrammet er praktisk orientert og studentene skal arbeide systematisk med egne erfaringer og case gjennom hele studieåret. Den bransjespesifikke tilnærmingen vil være en del av det ordinære kurset som BI tilbyr innenfor Master of Management.

Det er fortsatt noen ledige plasser på dette studiet.

Les mer om Master of Management med bransjespesifikk tilnærming til subsea (pdf)

Om Master of Management

Et Master of Management-program utvikler dine lederegenskaper og gir deg kompetanse du får nytte av i hverdagen. Samtidig får du anledning til å bygge et verdifullt nettverk. Master of Management-programmene gjennomføres med modulbasert undervisning over to semester, og er spesielt tilrettelagt for deg som er i arbeid. Gi deg selv et løft og oppdater din kompetanse innenfor prosjektledelse.

For de fleste bedrifter, institusjoner og organisasjoner, er det å mestre ledelse av moderne prosjektarbeid blitt helt avgjørende. Prosjektledelse gir en forståelse for hvordan bedriften kan bruke prosjekter i sin strategi. Kunnskap om hvordan prosjekter planlegges og organiseres, innsikt i prosjektstyring og prosjektkontroll, er essensielt når man bruker prosjektorganisering til å løse bedriftens utfordringer.

Deltakerne blir kjent med de kravene som prosjektarbeidsformen stiller til bedrifter og organisasjoner som tar den i bruk. De får innsikt i de temaer som blir gitt stor oppmerksomhet i moderne prosjektlitteratur. Metoder og teknikker for å planlegge, organisere og følge opp prosjekter blir grundig drøftet. Målet er at den enkelte deltaker skal bli motivert for å arbeide i- og lede prosjekter.

Les mer om Master of Management, prosjektledelse (ekstern side)

Kontakt

Handelshøyskolen BI 
Johannes Mjelde 
Telefon: 55 54 67 60 / 98 25 16 32
Epost: johannes.mjelde@bi.no