Subsea First Step 2011 - søknadsfrist 15. august

Vi søker fem bedrifter for gjennomføring av Subsea First Step 2011. Programmet gir deg en unik tilgang på en rekke ressurspersoner som vil hjelpe deg å utvikle og kommersialisere din produkt- og forretningsidé.

Published: 29 June 2011

Frist for å søke deltakelse i Subsea First Step 2011 er 15. august.

De fem utvalgte bedriftene/gründerene får blant annet tilgang til:

 • Ledende ressurspersoner innen
  - Teknologi/design
  - IPR/patent
  - Økonomi/finansiering
  - Marked/internasjonalisering
 • Nettverket til ressurspersoner og sponsorer
 • Presentere seg og sin forretningsplan for potensielle kunder og investorer
 • Dyktige studenter som vil bidra, og kan være mulige fremtidige arbeidstakere

Hvem bør søke 

Dette må være motiverte personer/bedrifter i en tidlig fase, som ønsker å utvikle og kommersialisere produkt- og forretningsideer. Søker bør være færre enn fem ansatte, under fem millioner kroner i omsetning og mindre enn fem år. Det kan også være større og eldre bedrifter som ønsker å satse på et nytt segment/område.

Kontaktinformasjon

Om du har spørsmål om programmet Subsea First Step, innhold eller påmelding; ta kontakt med prosjektleder Caspar M Lund; Caspar.Lund@bergento.no eller på telefon 971 69 095.

Gratis deltakelse

Aker Solutions, DnB NOR og Innovasjon Norge er sponsorer og hovedsamarbeidspartnere, og dekker kostnadene knyttet til deltakelse. De bidrar også med sin ekspertise under gjennomføringen av programmet. Deltakere må selv dekke egne timer knyttet til gjennomføring, samt reise til og fra samlingene.