NCE Subsea 2022

Er du klar for veksten som kommer? Delta på workshop i strategiutvikling onsdag 22. juni.

Published: 15 June 2011

Under Underwater Technology Conference 8. juni, estimerte Jarand Rystad at subseamarkedet vil vokse gjennomsnittlig 14 prosent i året de neste ti årene. Frem mot 2030 vil ettermarkedsaktivitetene øke enda mer. NCE Subsea skal arbeide for å posisjonere klyngen og dens bedrifter for best mulig å kunne ivareta de oppgaver og utfordringer som ligger foran oss.

I samtaler med klyngebedrifter har det fremkommet et behov for å øke bedrifters egenkompetanse på strategiarbeid. I NCE Subsea CEO Forum 27. april hadde vi kick-off for strategiprosessen for NCE Subsea inn i det neste tiåret. I det videre slår vi sammen disse aktivitetene, og gjennomfører samlinger for partnere og medlemmer med praktisk rettet strategiutvikling som tjener både enkeltbedrifter og klyngen som helhet.

Meld deg på til strategisamlingen innen tirsdag 21. juni klokken 15.00.

Det serveres frokost.
Deltagelse bare for NCE Subsea partnere og medlemmer.

Innføring i strategiarbeid

Strategi er et av de områdene mange medlemmer ønsker å styrke sin kompetanse innen. Vi tilbyr derfor et innføringskurs i strategiarbeid generelt, og utvikling av strategiplaner spesielt.

Kurset deles i tre og gjennomføres med samlinger i juni, september og november 2011. Strategirådgiver Ole Ronæss leder denne delen og baserer innleggene på sin erfaring med strategiplaner for SMB og større bedrifter/konsern.

Noe av innholdet i samlingene vil være;

  • Hva er strategi?
  • Ulike strategiskoler, ledende tenking innen strategifaget
  • Ulike strateginivåer
  • Struktur på strategiplaner
  • Utvikling av situasjonsanalyser, målbilder, strategiske hovedgrep og valg, målformulering, handlingsplaner med mer

Strategisamlingen 22. juni vil ha to hoveddeler. Først en innføring i strategifaget og utvikling av strategifaget, dernest en workshop hvor vi arbeider konkret med strategiplanen for klyngen i periodene 2013-2016 og 2016-2022.

Den teoretiske innledningen samstemmes med arbeidet med strategiplanen for NCE Subsea. Vi skal i denne samlingen konsentrere oss om situasjonsanalyse, SWOT, scenarier, målbilde og strategiske hovedtema. På denne måten får deltagerne teoretisk skolering, og erfaring med praktisk strategiarbeid.

Strategisamlingene er bare tilgjengelig for NCE Subsea partnere og medlemmer. 


Om NCE Subsea 2022

NCE Subsea skal være en aktiv bidragsyter til strategisk og langsiktig tenking for klyngen, partnere og medlemmer. Vi skal gjennom en omfattende strategiprosess i 2011, som gjenspeiler klyngens utviklingsretning.

Strategien skal gi innhold til fasilitatorens siste NCE-periode 2013-2016, og tiden etter dette. Vi legger opp til bred medvirkning gjennom hele strategiprosessen.

Les også nyhetssaken Strategiprosess sentralt i CEO Forum.

For spørsmål om strategiprosessen, kontakt Daglig leder Trond Olsen, Trond.Olsen@ncesubsea.no, telefon 48 10 88 64.