Blåskjell i beredskap

Gründerselskapet Biota Guard er kåret til “Subsea Upcoming Company of the Year 2010”. Selskapet tar i bruk blant annet blåskjell for å gjøre oljeindustrien så miljøvennlig som mulig.

Published: 9 June 2011

Prisen ”Subsea Upcoming Company of the Year” er etablert av NCE Subsea og Sparebanken Vest i samarbeid med CONNECT vest og Underwater Technology Foundation. Biota Guard fikk tildelt prisen under en seremoni i Grieghallen onsdag 8. juni, i forbindelse med Underwater Technology Conference.

Prisen deles ut årlig. Vilkårene for å bli innstilt til prisen er at selskapet har produkter eller tjenester relatert til undervannsteknologi. En jury vurderer selskapene i forhold til medvirkning i læringsprosesser, økonomi, teknologi, marked og konkurranse, HMS, modenhet og nåværende og fremtidig forretningspotensial.

Eirik Sønneland, Administrerende direktør Biota Guard AS

Prisen består av et kunstverk, et diplom og 80 000,- kroner som kan brukes til utviklingsformål i bedriften. I tillegg kommer retten til å bruke ”Subsea Upcoming Company of the Year” i egenprofilering.

Instrumenterte blåskjell

Biota Guard ble etablert i 2005 basert på en idé fra IRIS Biomiljø, og siden 2006 har de fokusert 100 prosent på å utvikle egen teknologi for måling av vannkvalitet relatert til offshore olje og gass operasjoner. Selskaper som Statoil, ENI, Total, GDF SUEZ, ConocoPhillips og Shell har bidratt teknisk og økonomisk ved utvikling og testing av løsningen.

- Ved hjelp av en kombinasjon av forskjellige sensorer, blant annet instrumenterte blåskjell, kan vi måle forurensing i havet. En kontinuerlig helsesjekk av for eksempel blåskjell kan gi viktig informasjon om vannkvaliteten i området rundt en oljeinstallasjon, sier administrerende direktør i Biota Guard, Eirik Sønneland.

Selskapet fikk prisen ”Subsea Upcoming Company of the Year 2010” for sin revolusjonerende teknologi for måling og overvåking av vannkvalitet.

Overvåking av vannkvalitet er ikke noe nytt, men dette har så langt vært et tidkrevende og lite effektivt arbeid. Det har gjerne tatt måneder fra dataene har blitt samlet inn til resultatene har vært klar. Det er lite hensiktsmessig med tanke på å avdekke utslipp fra oljeproduserende installasjoner. - Det unike med vår løsning er at alt skjer kontinuerlig og i sanntid. Dermed kan man umiddelbart få informasjon om det er utslipp i havet og få opplysning om hva man må gjøre for å løse en potensiell miljøskadelig hendelse, sier Sønneland.

Biota Guard Subsea Sensor Array

Spesielt relevante er data fra biosensorene, sensorer som er plassert på viktige arter i økosystemet, som for eksempel blåskjell. Sensorene leser av hjerterytme og åpne- og lukkefrekvens. - Blåskjellene kan filtrere 100 liter vann i døgnet og er veldig ømfintlige for ytre påvirkning. De reagerer umiddelbart med blant annet å lukke seg delvis eller helt dersom miljøet de lever i endres i negativ retning. Blåskjellene egner seg derfor veldig godt som slike overvåkningsorganismer, sier Sønneland.

Sammen med konvensjonelle fysiske og kjemiske sensorer, sender biosensorene kontinuerlige signaler til land, hvor resultatene sammenlignes med operatørselskapenes egne data ved hjelp av avanserte analyseverktøy.- Man kan på den måten umiddelbart spore utslippene og få støtte til å foreta de nødvendige grepene for å unngå skadelig utslipp. Jeg vil ikke si at vi med denne løsningen ”svanemerker” oljeindustrien, men våre miljøanalyser vil være et viktig verktøy for å gjøre olje- og gassproduksjonen så miljøansvarlig som mulig, sier Sønneland.

For ytterligere informasjon, kontakt:

  • Daglig leder i NCE Subsea Trond Olsen, 481 08 864
  • Administrerende direktør i Biota Guard, Eirik Sønneland: 917 09 017, www.biotaguard.no