Hjelper gründere å unngå blodbadet

Nå lanseres Subsea First Step som gir gründere og folk med gode ideer sparring og hjelp til å utvikle sine ideer i et profesjonelt miljø.

Published: 31 May 2011

Tekst og foto: Arild Gilja. Først publisert 31.05.2011 på Offshore.no

- Vi skal ta opp fem bedrifter. En egen opptakskomite vil vurdere søknadene og velge ut de beste. Vi ser for oss at søknadsfristen settes til august og at vi starter opp raskt etter dette, forteller Jon Oddvar Hellevang til Offshore.no. Hellevang er senior Facilitator Product & Supply Cooperation i NCE Subsea.

Arrangørene NCE Subsea, Høgskolen i Bergen og Bergen Teknologioverføring lover vinnerne profesjonell hjelp til å utvikle og kommersialisere sine forretningsideer. Her møter man både ressurspersoner fra FOU-miljøet og selskaper i Bergens-området som evaluerer og gir tilbakemeldinger på ideen. Også studenter som blant annet kan bidra med markedsundersøkelser for produktene, får man tilgang til.

Ifølge Hellevang vil hoveddelen av programmet foregå som en ukes intensivsamling for å utvikle idéen til en forretningsplan.

- Sentrale tema blir produkt- og forretningskonsept, organisering, marked, forretningsmodell, finansiering og økonomi, forklarer han.

Hvem kan søke?

Ifølge Hellevang er det Hordalandsbedrifter eller medlemmer av NCE Subsea som kan søke om opptak. I utgangspunktet er programmet beregnet på etableringer som ikke er kommet så langt i prosessen og gjerne består av en til to personer, men Hellevang utelukker heller ikke større selskap i å bli opptatt.

- Også selskaper som allerede er etablerte, men som ønsker å lansere et nytt produkt, er velkommen til å søke.

- En god start 

- Subsea First Step er en god start. Her møter man utvalgte ressurspersoner som gir tilbakemelding på forretningskonseptet og gjør gründeren bedre rustet til å møte investorene i neste omgang, forteller Jens Kristian Fosse som til daglig er prosjektleder ved Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen.

Anita Mannes, Connect Vest-Norge og Jens Kristian Fosse, HIB 

- Mange som kommer til oss er veldig sterke på teknologi og har gjerne jobbet mange år innen feltet. Men så mangler de gjerne en del på å utvikle forretningsmodell og gjøre markedsundersøkelser.

- Det er mange sider som må utvikles. Å beskrive sin forretningside og kunne formidle denne, er veldig viktig. For å vekke interesse hos tilhøreren må man kunne formulere ideen kort og presist.

- Hva leverer du?

- Hva leverer du? Hvem leverer du til? Hvilke problemer og utfordringer i markedet er det du skal løse, utfyller Anita Mannes som er business developer i CONNECT Vest-Norge.

- Man kan finne opp en fantastisk dippedutt, men hvis man ikke vet hvilket behov den skal dekke eller hvilket problem den skal løse, er det ingen vits, legger hun til.

Det store blodbadet

- I bransjen snakker vi gjerne om det store blodbadet. Det er den fasen man har brukt opp pengene. En har typisk brukt lang tid på utvikling, for eksempel patentsøknader som kan strekke seg over år. Overgangen fra utvikling og frem til man får den første kunden, er ekstremt sårbar, forteller Fosse.

- Det er ingen garanti på å lykkes om man har jobbet hardt og fullført en eller flere patentsøknader. Man skal også lykkes i neste fase. Det er her det er så viktig å få koblet seg mot de rette personene og ressursene som kan hjelpe en videre.

- Ikke alltid modent marked

- Er det vanskeligere å lykkes innen fornybar enn olje og gass?

- I fornybarnæringene er det ofte slik at markedet ikke alltid er modent og etablert, og man er derfor mer avhengig av offentlig støtte. I oljebransjen er markedene velfungerende og det er ofte kapitalsterke kunder som kan ta en mer offensiv rolle når det gjelder å utvikle produktet videre, sier Fosse.

Mannes viser også til miljøer innen fornybar som har en del kapital, som for eksempel Jens Ulltveit-Moe, som gikk fra olje og gass til fornybar.

- Man må tørre

Mannes mener det er meget viktig å ta steget ut og tørre å formidle ideen sin, å formulere den for andre og få tilbakemelding. Prosessen kan også gjøre en bedre kjent med seg selv, mener hun.

- Investorer vil se på teamet som står bak produktet. Hvem er de? Hvorfor skal de lykkes? Det er klart at folk som våger seg frempå for å bli med på et springbrett-prosjekt eller lignende har gitt signal på at de er coachable, at de er istand til å ta imot kunnskap som man ikke har selv. Det er ingen som klarer å bygge opp en milliardbedrift alene, forteller Mannes.

- La folk få blomstre med det de er gode på. La heller andre ta seg av den jobben man ikke trives med selv, supplerer Fosse.

- Så hva skal folk gjøre om de lurer på om de har en god ide?

- Da er det bare å søke på Subsea First Step hvis de er innen subsea eller ringe Connect Vest og ta et møte med oss. Så kan vi gi gründeren muligheten til å få tilbakemeldinger fra næringslivet.

CONNECT Springbrett

For det er flere muligheter for gründere som ønsker å få sparring på sine ideer og forretningsplaner. Mens Subsea First Step passer best for de som ikke har kommet så langt i prosessen, er Connect Springbrett og NCE Subsea Gründer-program fora som passer for de som har kommet et skritt videre. Connect Springbrett dekker hel næringslivet, inkludert fornybart. 

- CONNECT Springbrett er CONNECT Vest sin hovedtjeneste og er et lukket forum som går over to timer. Her gir næringslivsaktører tilbakemelding på forretningsplaner og presentasjoner. Advokater med patentkunnskaper, banker, forretningsutviklere, investorkompetanse, markedskunnskap, internasjonal kunnskap møter gründeren og hans ide, forteller Mannes.

Hun forteller at Springbrett kjøres to til tre ganger i måneden, og at CONNECT Vest i tillegg arrangerer en rekke andre forumer.

Hun nevner CONNECT Vest investorforum, CONNECT Norge olje og gass partnerforum 30. august og CONNECT Cleantech partnerforum som skal finnes sted 7. desember.

Fakta:

Connect Vest er en non-profitt medlemsorganisasjon som kobler gründere med kapital og kompetanse. CONNECT har fem kontorer i Norge, med 550 medlemsbedrifter totalt og 145 medlemsbedrifter på vestlandet, som er med å støtter utviklerne. Ifølge Mannes innebærer Springbrett-tjenesten innebærer om lag 100 000,- i gratis konsulenthjelp til tidlig-fase-selskapene.

First Step er et program arrangert at NCE Subsea med partnerne HIB og BTO.

NCE Subsea Gründer-program er et samarbeidsprosjekt mellom NCE Subsea og Connect Vest-Norge og passer i likhet med Connect Springbrett best for aktører som har kommet et skritt videre fra ide-fasen innen subsea-segmentet. 

Sponsorer og hovedsamarbeidspartnere

Gjennomføringen av Subsea First Step finansieres av DnB NOR og Innovasjon Norge. Sammen med andre vil de også bidra med sin ekspertise under gjennomføring av programmet.