NUI Thelma AS etablert

Det er inngått avtale mellom NUI AS og tre tidligere ansatte i Thelma AS om å videreføre den hyperbare aktiviteten i et nytt selskap, ”NUI Thelma AS”, et heleid datterselskap til NUI.

Published: 9 August 2011

Dette selskapet vil sikre en videreføring av det arbeidet og den ekspertise som har blitt bygget opp gjennom flere år av de ansatte i Thelma, og NUI anser at det vil bli et viktig supplement til deres aktivitet og strategi for årene fremover.

Aktivitetene i NUI AS og NUI Thelma AS vil også for fremtiden være en viktig del av det arbeidet som gjøres for å sikre at dykkeoperasjonene i Nordsjøen kan utføres så sikkert som mulig.

NUI Thelma AS vil fortsatt ha kontor i Trondheim for å sikre den etablerte kontakten mot forskningsmiljøet der, men vil i tillegg samarbeide tett inn mot NUI’s eksisterende organisasjon og vil bli en aktiv del av det fremtidige tjenestetilbudet til offshore industrien.

NUI AS er lokalisert i Bergen og har hovedansvar for den hyperbare mottaksberedskapen for dykkere på norsk sokkel i tillegg til verifikasjon av dykkerelaterte aktiviteter, hyperbar forskning samt trykktesting av undervannsutstyr for leverandørindustrien.

For mer informasjon, kontakt: