Subsea First Step – 5 ideer og 5 muligheter

Vi søker fem bedrifter eller personer som ønsker å utvikle og kommersialisere egne produkt- og forretningsideer. Nyskapingsprogrammet Subsea First Step er en unik mulighet for idéhavere og gründerbedrifter som blir valgt ut til å delta.

Published: 23 May 2011

En unik mulighet

De som blir valgt ut til å delta får en unik tilgang til en gruppe ressurspersoner som vil hjelpe dem med å realisere sin forretningsidé. Dette er ressurspersoner knyttet til både forretningsutvikling og teknologi, samt andre sentrale tema for å utvikle en idé til en forretningsplan.

Vi skal ta opp 5 bedrifter som bør være færre enn 5 ansatte, under 5 millioner kroner i omsetning og mindre enn 5 år. Dette må være motiverte personer/bedrifter i en tidlig fase, som ønsker å utvikle og kommersialisere produkt- og forretningsideer.

Første gjennomføring er planlagt høsten 2011. Deltakelse i programmet er gratis, men du må selv dekke utgifter til reise og egne timer.

Innhold i programmet

Hoveddelen av programmet vil foregå som en ukes intensiv samling for å utvikle en idé til en forretningsplan. Sentrale tema blir produkt- og forretningskonsept, organisering, marked, forretningsmodell, finansiering og økonomi.

Før og etter hovedsamlingen blir det gjennomført introduksjonskurs og oppfølging for å sikre maksimal effekt av programmet, og sikre at de gode ideene blir realisert.

Last ned mer informasjon om Subsea First Step (pdf kommer).

Vi kommer tilbake til informasjon om søknad for opptak.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Jon O. Hellevang Jon.Hellevang@ncesubsea.no

I nettverksmøte for oppstartbedrifter 26. mai vil vi blant annet informere om programmet Subsea First Step. Gå til mer informasjon og påmelding til nettverksmøtet

Initiativtakere og programeiere

NCE Subsea, Høgskolen i Bergen og Bergen Teknologioverføring har utviklet programmet Subsea First Step.

Sponsorer og hovedsamarbeidspartnere

Gjennomføringen av Subsea First Step finansieres av DnB NOR og Innovasjon Norge. Sammen med andre vil de også bidra med sin ekspertise under gjennomføring av programmet.