Strategiprosess sentralt i CEO Forum

Kick-off for strategiprosess var et sentralt tema når vi inviterte til det første NCE Subsea CEO Forum. Kampen om kompetansen, økt bidrag til innovasjon og fokus på å løfte klyngens identitet og profil er bare noen av innspillene til viktige oppgaver for klyngen.

Published: 29 April 2011

Det første NCE Subsea CEO Forum ble gjennomført onsdag 27. april. Her deltok rundt 70 ledere av NCE Subsea partner- og medlemsbedrifter, sammen med representanter for våre samarbeidspartnere.

Kick-off for NCE Subsea strategiprosess var et viktig tema i gjennomføringen av dette første CEO Forum. I 2011 skal vi gjennom en omfattende strategiprosess som gjenspeiler klyngens utviklingsretning, og gir innhold til fasilitatorens siste NCE-periode (2013-2016) og tiden etter dette.

Kampen om kompetansen

I CEO Forum presenterte Førsteamanuensis ved BI, Amir Sasson, resultater av forskningsprosjektet ”Et kunnskapsbasert Norge”. Prosjektet konkluderer med at den kunnskapsbaserte petroleumsindustrien er landets desidert viktigste næring, og at dette er blant næringene med høyest verdiskaping per ansatt.

Resultater viser også at hver enkelt ansatt i subseanæringen bidrar til en verdiskaping på over to millioner kroner årlig.

Kunnskap er vårt viktigste konkurransefortrinn, og vår evne til å bygge og utvikle denne i bedrifter, organisasjoner og institusjoner vil være avgjørende for klyngens fremtid. Å vinne kampen om kompetansen vil være en strategisk viktig oppgave for subseaklyngen.

Innovasjon må settes i system

Fokus på innovasjon er avgjørende for utvikling i klynger. Prosjektleder for NCE Systems Engineering, Torkil Bjørnson, minnet deltakerne i CEO Forum om at innovasjon ikke kommer av seg selv, men må organiseres og struktureres.

Bjørnson understreket også at klyngen må være en attraktiv vert for innovative selskaper, og at vi på den måten kan bidra til å videreutvikle og beholde selskapene.

Økt fokus på innovasjon, og bidrag til kobling mellom FoU-miljø og bedrifter er spilt inn som en riktig satsing for NCE Subsea.


Om strategiprosess

NCE Subsea skal være en aktiv bidragsyter til strategisk og langsiktig tenking for klyngen, partnere og medlemmer. Vi skal gjennom en omfattende strategiprosess i 2011, som gjenspeiler klyngens utviklingsretning.

Strategien skal gi innhold til fasilitatorens siste NCE-periode 2013 – 2016, og tiden etter dette. Vi legger opp til bred medvirking gjennom hele strategiprosessen.

Om CEO Forum

CEO Forum skal være et møtested for beslutningstagere, hvor vi tar opp strategiske spørsmål for utvikling av subseaklyngen, og andre spørsmål som NCE Subsea eller andre deltakere ønsker å belyse.

Deltakelse i CEO Forum kan bare skje etter personlig invitasjon fra NCE Subsea.

  • For spørsmål om strategiprosessen eller NCE Subsea CEO Forum, kontakt Daglig leder Trond Olsen, trond.olsen@ncesubsea.no, telefon 48 10 88 64.