Statsråd Trond Giske gratulerte NCE Subsea

For å markere NCE Subseas 5-års jubileum inviterte vi til festmiddag onsdag 27. april. Nærings- og handelsminister Trond Giske var til stede for å gratulere.

Published: 28 April 2011

Onsdag 27. april var det fem år siden subseaklyngen med utgangspunkt i Hordaland ble tildelt status som Norwegian Centre of Expertise. For å markere dette inviterte vi partnere, medlemmer og samarbeidspartnere til festmiddag på Hotell Norge. Det ble en fantastisk kveld i godt selskap. Rundt 75 personer fra bedrifter og organisasjoner i klyngen deltok på middagen.

Nærings- og handelsminister Trond Giske var til stede for å gratulere med 5-årsdagen. Giske roste NCE Subsea for oppnådde resultater, samtidig som han fremhevet betydningen av klyngen for region og nasjon.

Dokumenterte resultater for klyngen

I sine gratulasjoner refererte Trond Giske til resultater av 3-årsevalueringen av NCE Subsea, gjennomført av Econ Poyry. Evalueringen sier at subseaklyngen har høyere verdiskaping og sysselsettingsvekst enn andre sammenlignbare næringer, og at prosjektet realiserer programmets ambisjoner.

Siden tildeling av NCE-status i 2006 har fasilitatoren NCE Subsea arbeidet for å forsterke innovasjonsaktiviteten, høyne internasjonalt engasjement og øke kapasitet, konkurransekraft og verdiskaping hos de ulike aktørene i klyngen og i klyngen som helhet.

 

Fra venstre; Trond Olsen NCE Subsea, Kurt Andreassen CCB, Arne Riple Aker Solutions, Bjørn Arne Skogstad Innovasjon Norge, Tove Ormevik BP og nyvalgt Styreleder i NCE Subsea, og Jan Elde Framo Engineering.