NCE Subsea CEO Forum

NCE Subsea etablerer en egen møteplass for ledere av bedrifter og organisasjoner som er tilknyttet klyngen. Første CEO Forum som gjennomføres 27. april markerer kick-off for strategiprosessen i NCE Subsea.

Published: 11 April 2011

Sted: Radisson Blu Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4
Tid: 27. april 2011, klokken 12.00 – 17.00

Hensikten med møteplassen er å skape en arena hvor ledere i klyngen kan bli bedre kjent, samhandle og ikke minst fremsette og diskutere viktige utfordringer for klyngens og aktørenes utvikling. CEO Forum skal også være en arena hvor NCE Subsea vil fremsette sentrale problemstillinger for klyngens fremtid.

Deltakelse på CEO Forum kan bare skje etter personlig invitasjon fra NCE Subsea. Invitasjon til CEO Forum kan ikke overdras til annen person uten at vi har godkjent dette. Henvendelser om CEO Forum rettes til Daglig leder Trond Olsen, trond.olsen@ncesubsea.no, telefon 481 08 864.

Frist for påmelding til CEO Forum er tirsdag 26. april klokken 12.00.

Gå til påmeldingsskjema for CEO Forum. Her er også mer informasjon om CEO Forum og liste over inviterte deltakere.

 

Program for første NCE Subsea CEO Forum;

12.00  

Lunsj

13.00

Åpningved leder av styringsgruppen Arne B. Riple og Daglig leder Trond Olsen

13.15

 

Et kunnskapsbasert Norge
Prosjektet "Et kunnskapsbasert Norge" konkluderer med at den kunnskapsbaserte petroleumsindustrien er landets desidert viktigste næring. Kunnskap er vårt fremste konkurransefortrinn og vår evne til å bygge og utvikle denne i bedrifter, organisasjoner og institusjoner er av avgjørende betydning for klyngens fremtid. Forskningsprosjektet er ledet av Professor Torger Reve. Resultater presenteres av Førsteamanuensis ved BI Amir Sasson.

13.45

Innovasjon i klynger – virkemiddel for utvikling av næringsliv
Torkil Bjørnson er prosjektleder for NCE Systems Engineering i Kongsberg. Han har arbeidet med innovasjonssystemer i en årrekke og vil vise hvorfor fokus på innovasjon er viktig for utvikling.   

14.15

Subsea Service utfordringer for DPN Statoil
Ove Magne Kallestad er Vice President Subsea Operations DPN i Statoil.  

14.30

Pause

14.50

Kick-off på NCE Subsea 2022, scenariebasert strategiutvikling for subseaklyngen

16.15

Rundebordsamtaler-identifisering av gode og beskrivende historier om aktiviteter i/mellom klyngens aktører som kan kommuniseres til omverdenen

16.45

Presentasjon av historier i plenum 

 

27. april er det fem år siden vi fikk NCE-status, og vi ønsker å markere 5-årsjubileet med en festmiddag. Alle deltakere på CEO Forum er invitert til arrangementet. Vi har sendt ut invitasjoner til øvrige kontakter, slik at hver medlemsorganisasjon kan melde på to deltakere til middag. Partnere kan melde på tre personer.

Mellom NCE Subsea CEO Forum og festmiddag gjennomføres foreningens Generalforsamling.

17.00

Pause

17.20

Generalforsamling 2011 i NCE Subsea

18.00

Festmiddag og markering av NCE Subsea’s 5-års jubileum

22.00

Arrangement slutt