Bidra til utvikling av subseaklyngen

NCE Subsea skal gjennomføre en strategiprosess i løpet av 2011. Nå ønsker vi din hjelp til langsiktig utvikling av subseaklyngen, og ber deg besvare en undersøkelse for å kartlegge klyngens status.

Published: 5 April 2011

NCE Subsea skal være en aktiv bidragsyter til strategisk og langsiktig tenking for klyngen, partnere og medlemmer. Vi skal gjøre en strategirevisjon i 2011, som gjenspeiler klyngens utviklingsretning.

Strategien skal gi innhold til fasilitatorens siste NCE-periode 2013 – 2016 og tiden etter dette. Vi legger opp til bred medvirking gjennom hele strategiprosessen.

Kick-off strategiprosess

CEO Forum som gjennomføres 27. april markerer kick-off for strategiprosessen i NCE Subsea.

Første del av strategiprosessen blir å utarbeide en situasjonsbeskrivelse av klyngen, etablere fremtidsscenarier og identifisere hovedoppgaver for klyngen. Situasjonsbeskrivelsen skal utvikles i forkant av CEO Forum, og her trenger vi din hjelp for å sikre god kvalitet i prosessen.

Vi ber deg besvare en undersøkelse for å kartlegge klyngens status. Undersøkelsen har 16 spørsmål og kan besvares i løpet av 10-15 minutter.

Gå til undersøkelsen NCE Subsea strategiprosess 2011.

Undersøkelsen er en del av forberedelsene til CEO Forum, vi ber derfor om ditt svar innen fredag 15. april.

Om CEO Forum

NCE Subsea CEO Forum er en møteplass for leder av bedrift eller enhet som er partner eller medlem i NCE Subsea. Deltakelse i CEO Forum kan bare skje etter personlig invitasjon fra NCE Subsea.

CEO Forum skal være et møtested for øverste beslutningstaker, hvor vi tar opp spørsmål som er strategisk viktig for utvikling av klyngen og andre spørsmål som NCE Subsea eller deltakere ønsker å belyse.

Første CEO Forum gjennomføres onsdag 27. april. Gå til mer informasjon om NCE Subsea CEO Forum.

Mer informasjon

  • For spørsmål om strategiprosessen eller NCE Subsea CEO Forum, kontakt Daglig leder Trond Olsen, Trond.Olsen@ncesubsea.no, telefon 48 10 88 64
  • For spørsmål om spørreundersøkelsen, kontakt Kontorsjef Heidi Skålevik, Heidi.Skalevik@ncesubsea.no, telefon 916 31 450.

MarkUp Consulting tilrettelegger strategiprosessen for NCE Subsea.