Løs Statoils teknologiutfordringer

Offshore utbygging og utvinning av olje og gass vil i fremtiden i stor grad være basert på subsea produksjonsanlegg. Dette gjelder både på norsk sokkel og internasjonalt. I seminaret ”Fra ide til produkt” presenterte Statoil en detaljert oversikt over teknologigap og behov for innovasjon og teknologiutvikling på subsea området.

Published: 29 March 2011

Seminaret om innovasjon og teknologiutvikling i subseaklyngen var godt besøkt med over 50 deltakere, og med gode presentasjoner fra industri og forskning. 

Beskrivelse av teknologibehov

Dag Øxnevad fra Statoil innledet seminaret med foredraget ”What’s Your Idea? – an introduction to Innovate.Statoil.com and Statoil subsea technology gaps”.

I foredraget presenterte han Statoils nye portal for innovasjon og idegenerering, Statoil Innovate. Han presenterte også Statoils gap analyse som beskriver hvilken teknologiutvikling som er nødvendig for å nå overordnede mål om økt utvinning fra subsea felt, reduserte utbyggingskostnader og utbygging på dypere vann og med lange avstander.

Øxnevad gikk gjennom alle subsea systemer med detaljert beskrivelse av hva og hvor det er behov for teknologiutvikling og nye løsninger. Her ligger det store muligheter for klyngens bedrifter.

Last ned presentasjonen til Dag Øxnevad.

I seminaret gikk man også gjennom finansieringsmuligheter i det offentlige virkemiddelapparatet, og hvordan små og mellomstore bedrifter kan jobbe med teknologiutvikling gjennom nærmere samarbeid med forskningsinstitusjonene.

Gå til mer informasjon om seminaret ”Fra ide til produkt - FoU og innovasjon i subseaklyngen”. Her er også alle foredragene fra seminaret tilgjengelig for nedlasting.