UTC 2011: Subsea Chief Engineers Challenges

For første gang møtes sjefsingeniører for å dele og diskutere sine teknologiske utfordringer.

Published: 1 April 2011

Programmet for årets Underwater Technology Conference i Bergen er klart. Årets tema ”Subsea future – leveraging innovation and industrialization” setter fokus på innsatsene som er gjort for å implementere bransjens innovative og smarte løsninger i en industrialisert kontekst.

Subseaindustrien er ikke lenger kun en plattform for innovasjon. Fremtiden vil også være avhengig av hvordan de gode ideene og løsningene kan innføres i en felles praksis for bransjen.

En rekke internasjonale hovedtalere vil gi sine synspunkt på fremtiden for subseaindustrien. UTC presenterer også for første gang en sesjon med sjefsingeniører fra BP, Chevron, Exxon Mobil, Shell, Statoil og Total. Gruppen vil dele og diskutere sine teknologiske utfordringer med det formål å inspirere til nyskapning hos tilhørerne. 

Viktig møteplass for subseaindustrien

Den første Underwater Technology Conference ble arrangert av Underwater Technology Foundation i 1980. Det var en umiddelbar suksess og årets konferanse er den 17. i rekken. Subseakonferansen i Bergen er velkjent for å presentere foredragsholdere på et høyt faglig nivå med aktuelle og viktige temaer innen subseaindustrien.

UTC har i løpet av årene blitt en av de viktigste internasjonale møteplasser for subseamiljøet, og over 600 deltagere og 50 utstillere er forventet å delta på UTC i Bergen 8. – 9. juni 2011. Deltagerne på UTC er ledere, ingeniører og andre innen strategi og planlegging knyttet til subsea.

NCE Subsea aktiviteter i forbindelse med UTC 2011;

Les mer om UTC 2011 og tilknyttede arrangementer på www.utc.no.

UTC organiseres av Underwater Technology Foundation, i samarbeid med NCE Subsea, Society for Underwater Technology og Society of Petroleum Engineers Bergen.