MainTech konferansen 2011

Det fins en tid for å planlegge – en tid for å vedlikeholde, og en tid for å inspirere. Nå er tiden inne til å la seg inspirere!

Published: 14 March 2011

Dette er det ellevte året MainTech arrangerer sin konferanse. MainTech konferansen 2011 vil bestå av en samling på kvelden onsdag 27.april på Rockheim i tillegg til selve konferansedagen torsdag 28. april på Rica Nidelven.

Håpet er om og igjen skape begeistring ved å lage et variert program som, i tillegg til å gi faglig påfyll, vil gi deg en kultur opplevelse på Rockheim ispedd latterkuler og musikalske innslag.

 

For mer detaljer, se eget program

Påmelding skjer på deltager.no.

MainTech håper at akkurat du kommer på MainTech Konferansen 2011.

Tid: Onsdag 27.april - torsdag 28.april

Sted: Rockheim og Rica Nidelven Hotell, Trondheim