Cable-based Ocean Observatories

Subseaindustrien vil være en viktig leverandør av produkter og tjenester dersom partnerne i COSMOS får innvilget søknaden på 188 millioner kroner i Norges forskningsråd.

Published: 14 March 2011

NCE Subsea og Universitetet i Bergen har, i samarbeid med Norwegian Ocean Observatory Network (NOON), organisert et åpent seminar for å presentere planene for forskningsinfrastrukturen til ” Cabled Observatories for Monitoring the Ocean System” (COSMOS).

Næringen er invitert for å diskutere et samarbeid som teknologipartnere og -leverandører. Vitenskapelige institusjoner som ønsker å bruke denne infrastrukturen og/eller bli medlemmer av NOON er også invitert.

En søknad om 188 millioner kroner er under vurdering av Norges forskningsråd, hvor 142 millioner fra dette fondet vil bli brukt på utgifter som er i direkte relasjon til forskningens infrastruktur. Subsea industrien vil være en viktig leverandør av produkter og tjenester.

I løpet av seminaret til deltakerne ha tre minutter hver til å uttrykke sin interesse og presentere sine produkter, løsninger og ideer som kan støtte opp om realiseringen av COSMOS. Disse minuttene kan også bli brukt til å presentere forskningsmotivasjoner for å bli med i NOON og for å bruke COSMOS infrastrukturen.

Målene til dette seminaret er og;

  • Informere om den vitenskapelige infrastrukturen av COSMOS og NOON nettverket
  • Sørge for en møteplass for industriens partnere og forskere
  • Utforske mulighetene for subseanæringen som teknologiutviklingspartnere og -leverandører
  • Diskutere om hvordan tilgjengeligheten av et kabelbasert havobservatoriet vil åpne for nye vitenskapelige perspektiv.

Vennligst trykk her for påmeldingsskjema


 

Mer informasjon:

Se også tidligere nyhetssaker:

Kabelbasert havovervåkning

Infrastrukturmidler til miljøovervåking