Walkabout i Australias subseaindustri

Under NCE Subseas studietur fremkom det både muligheter og utfordringer for norsk leverandørindustri i det australske markedet. Prosjektene er mange og store, men kapasiteten til å gjennomføre kan være en begrensende faktor.

Published: 3 March 2011

NCE Subsea organiserte i uke 8 en studietur for medlemmer og partnere til Perth i forbindelse med Australasian Oil & Gas (AOG). På programmet stod orientering fra vestaustralske myndigheter (department of commerce), bedriftsbesøk hos FMC Technologies, DOF Subsea og Nemo Engineering  og omvisning  ved Australian Marine Complex. Delegasjonen deltok også på en seminarrekke under Subsea Australasia Conference.

Muligheter for norske leverandører

Olje- og kondensatproduksjon er sterkt avtakende, mens gassproduksjon vil øke betraktelig i årene som kommer. En rekke store utbyggingsprosjekter pågår eller er nært forestående i Australia. De mest kjente er Pluto, Browse, Gorgon, Ichthys, Prelude, Sunrise og Wheatstone. Investeringsnivået vil være høyere enn noen sinne i Australia. Rystad Energy predikerer at Australia vil være verdens største subseamarked i 2014.

En hovedutfordring for Australsk petroleumsindustri er at de ikke har erfaring fra mange og store offshore utbygginger. De mangler erfaring fra dypvannsprosjekter og de har begrenset tilgang på erfarent personell, både innen engineering og installasjon/operasjon. Det er ingen lovmessige krav til lokalt innhold, kulturbarrierene er lave og det er ingen språkbarriere. Dette gir gode muligheter for norske selskaper som ønsker å satse i et marked i vekst.

Utbytte av å reise sammen

Torstein Hansen, daglig leder i Utsira Servicesenter deltok på turen for å orientere seg om mulighetene for å levere maritimt personell til marine operatører, rederier og seismikkselskap i Australia. Han fikk flere gode kontakter underveis som han vil følge opp i ettertid. For ham var det en ubetinget fordel å reise sammen med andre og til et omfattende og organisert program.

Det var også dette som var utløsende for Ole Bjørn Rasmussen, leder for markedsutvikling i Trelleborg Offshore Norway. - Kombinasjonen av bedriftsbesøk med tilgang til AOG messen, nettverksarrangementer og Subsea konferansen var det som gjorde det spesielt og attraktivt. Det å komme som en gruppe på bedriftsbesøk åpner dører man ofte ikke klarer alene, sier Rasmussen.

AOG har blitt en betydningsfull messe med 15.000 besøkende og 420 utstillere. Av disse var rundt 25 norske selskaper, blant disse Framo Engineering, DOF Subsea, Norske Ventiler, Unitech og ClampOn. Alle subsea hovedleverandørene, som Aker Solutions og FMC Technologies, hadde stand.

Delegasjonen på bedriftsbesøk hos FMC Technologies, fra venstre Torstein Hansen - Utsira Servicesenter, Ole Bjørn Rasmussen – Trelleborg Offshore Norway, Roy Dahl – Technip, Roar Marthiniussen – Kongsberg Maritime, Mike Robinson – FMC Technologies, Arne Riple – Aker Solutions, Trond Olsen – NCE Subsea og Geir Egil Østbøvik – Imenco.