Bøyestiver for større dimensjoner endelig på plass

Seaproof Solutions AS har i 2010 satset mye på egen forsknings og utvikling for å møte ulike markeders strenge krav til bøyestivers funksjonalitet og styrke. Et av hovedprosjektene innen FoU har vært utvikling av en ny type stor bøyestiver for offshore kabler og rør.

Published: 28 February 2011

"Vi har satset mye på å finne fram til en bøyestiver som styrkemessig og funksjonsmessig tilfredsstiller de krav som stilles innen Offshore Olje&Gass virksomheten med støtte fra bl.a. Innovasjon Norge" sier Teknisk Direktør John Fredrik Hatling.

FoU prosjekter

Seaproof Solutions (www.seaproof.com) patenterte kompositt bøyestiverdesign har hatt stor suksess for marine seismikk kabler. Gjennom bedriftens over 20 års lange virksomhet, har nyutvikling stått i fokus for å tilfredsstille de ulike spesialkrav ulike kundegrupper har hatt.

”Vi satser på å være en innovasjonsbedrift og må derfor hele tiden se etter nye, smarte løsninger for våre bøyestivere som er vårt kjerneprodukt” sier Daglig leder Henrik Bang-Andreasen. Fokus i 2010 har vært utvikling av ny stor bøyestiver for å kvalifisere bøyestiveren iht. API-17J (American Petroleum Institute) standarden i samarbeid med kabelleverandøren Nexans (www.nexans.no).

Mye av utviklingsarbeidet har vært å utvikle teoretiske modeller på hvordan Seaproof sitt unike komposittmateriale oppfører seg når størrelsen på bøyestiver øker betraktelig i forhold til tidligere produksjon. Bøyestiveren er nå til fullskala utmatningstesting hos Nexans sitt testsenter.

Seaproof Solutions har god tro på mulighetene innen Offshore Olje&Gass, men også innen Offshore Vind satses det stort. ”Vårt konsept og våre muligheter for designtilpasninger på grunn av bruk av vårt unike komposittmateriale, gjør at våre bøyestivere er godt egnet for Offshore Vind” poengterer John Fredrik Hatling. ”I 2011 vil vi ha fokus på å finne fram til gode løsninger som bidrar til forenklinger av kabelinstallasjon på ulike vindmølletyper”.

Prosjektfinansiering

En slik kvalifisering av et nytt produkt kan ofte være et større økonomisk løft for en bedrift. Men her har det offentlige virkemiddelapparatet ulike støtteordninger for Små og Mellomstore Bedrifter (SMB).

Gjennom IFU ordningen (Industrielle Forsknings og Utviklingskontrakter) i Innovasjon Norge har Seaproof Solutions fått innvilget støtte til denne siste og vesentlige fasen i produktutviklingen, nemlig test og kvalifisering av en stor bøyestiver. Den direkte støtten fra Innovasjon Norge har dermed bidratt til at bedriften kan fullføre kvalifiseringen og ferdigstillelsen av det nye produktet.