Sikker produksjon på Ormen Lange

Ormen Lange anlegget drives av Norske Shell. MainTech har laget inspeksjonsprogram for hele anlegget, inkludert prosessanlegg, rørledninger og brønnrammer. MainTech er også engasjert for å etablere gode vedlikeholdsrutiner på anleggene.

Published: 21 February 2011

Målet er å opprettholde et optimalt risikonivå, hvor verifikasjon av teknisk tilstand brukes i en lærende prosess. Slik vil verifikasjonsdata kontinuerlig analyseres og tilbakeføres som styringsparametre til støtte for Norske Shell sin driftsorganisasjon. MainTech sin unike kombinasjon av faglig kompetanse og praktisk erfaring innen inspeksjon, materialteknikk og korrosjon er nødvendig for å få styringsprosessen til å fungere godt.

Rørledninger og brønnrammer

Subsea-anlegget på Ormen Lange representerer det ypperste av teknologi innen gassproduksjon. Rørledningene fører en blanding av våt naturgass og kondensat fra subsea-brønnene på 850 meters dyp opp til prosessanlegget på Nyhamna 120 km unna.

MainTech sin prosess- og risikoforståelse kombinert med god materialkompetanse er viktige verktøy for å vurdere og sikre integriteten for utstyret. Rørledningenes ”livshistorie” dokumenteres gjennom årlige analyser av prosessvariasjoner og deres innvirkning på innvendig korrosjon. Med basis i denne informasjonen optimaliseres inspeksjonsintervallene. Et tett samarbeid med ulike fagdisipliner hos Norske Shell er en avgjørende suksessfaktor for å sikre at viktig informasjon ikke blir utelatt.

Prosessering på land

En totaloversikt over subsea og onshore prosessparametre sikrer at helheten ivaretas. Dermed oppnås en høy driftsregularitet ved prosessanlegget på Nyhamna. Kulturbygging og kontinuerlig erfaringsoverføring mellom drift og prosjektteam er med på å sikre verdifulle forbedringer.


MainTech AS

  • MainTech AS ble etablert i 2000 og har på 10 år opparbeidet seg til å bli en ledende aktør innen inspeksjon og vedlikehold i Norge.
  • En unik kombinasjon av høy teoretisk kompetanse og praktisk erfaring gjør MainTech i stand til å tilby sine kunder optimale løsninger som fungerer i praksis.
  • MainTech leverer tjenester innen drift, vedlikehold og inspeksjon til olje- og gassindustrien, kraftproduksjon og norsk industri.

Ormen Lange

  • Ormen Lange anlegget ble satt i drift i 2007 og drives av A/S Norske Shell
  • Anlegget produserer daglig 70 millioner standardkubikkmeter gass og 5500 m3 kondensat
  • Gassproduksjonen tilsvarer rundt 20 % av gassbehovet i Storbritannia
  • Anlegget drives med svært høy driftsregularitet med oppetid på over 98,5 %