Fra ide til produkt

NCE Subsea og forskningsinstitusjonene SINTEF, Christian Michelsen Research og UniResearch inviterer til seminar om innovasjon og teknologiutvikling. Hensikten er å inspirere til idégenerering og informere om muligheter og virkemidler som er tilgjengelig.

Published: 10 February 2011

Sted: Radisson Blu Hotell Norge, Nedre Ole Bulls Plass 4, Bergen
Tid: 10.03.11, 09:00 - 13:30

NCE Subsea skal bidra til økt innovasjonsaktivitet i klyngen, og en av våre kjerneaktiviteter er produkt- og teknologiutvikling i bedriftene. Våre virkemidler kan være finansiell og faglig støtte til etablering av utviklingsprosjekter. Finansiell støtte skal bidra til å utløse og forsterke utviklingsaktiviteter blant klyngens bedrifter. Faglig bistand kan være tilgang på kontaktnettverk og kompetanse i forhold til prosjektutvikling.

I seminaret vil Statoil orientere om utfordringer innen subseaområdet og om behov for videre teknologiutvikling. Statoil forteller også om sin nye innovasjonsportal Statoil Innovate.

Du får også informasjon om finansieringsmuligheter i det offentlige virkemiddelapparatet, og om hvordan små og mellomstore bedrifter kan benytte muligheter for teknologiutvikling gjennom nærmere samarbeid med forskningsinstitusjonene. Bedriftene har ideene og markedskunnskapen, FoU-institusjonene har teknologikompetanse og verktøy for å utvikle ideer til nye produkter.

I seminaret er det satt av tid til uformelle samtaler med forskningsinstitusjonene. Her kan man ta opp spørsmål og lufte mulige problemstillinger.

Gå til mer informasjon om program og påmelding

Påmelding innen mandag 7. mars

Seminaret er gratis og bare tilgjengelig for NCE Subsea partnere og medlemmer.