Idé til 1,3 millioner?

Det finnes folk der ute som brenner inne med millionideer! Er du en av dem? Som vet hva ”noen burde gjøre”, eller hva ”noen burde lage”? Eller kjenner du noen som gjør det? Eventuelt noen som kjenner noen?

Published: 8 February 2011

Muligheten til å virkeliggjøre ideen er her. Send den til DnB NORs Innovasjonspris 2011! Fristen for innsending er flyttet til 15. mars, så det er ennå tid. Den beste ideen premieres med inntil 1,3 millioner kroner.

I tillegg kåres sju regionale vinnere, som hver premieres med 200 000 kroner.

Men det er bare pengene…

Tidligere vinnere sier at pengepremien er en stor motivasjon, men at oppmerksomheten og anerkjennelsen de får rundt sin idé er det aller viktigste. En ytterligere verdi er tilgangen til spisskompetanse både i DnB NOR og i Forskningsparken. Gjennom samarbeidet med Forskningsparken får vinnerne muligheten til å teste ut ideen og forretningspotensialet ved kommersialisering av produktet eller tjenesten.

DnB NORs Innovasjonspris er en inspirasjon og mulighet for norske idémakere og innovatører.

Vet du om noen som kunne ha behov for det, spre budskapet til dem!

Les mer og meld deg på konkurransen på: www.dnbnor.no/innovasjon